Conferentie Leerlijnen in het Nederlands taal- en cultuuronderwijs

Recent namen drie LanguageOne leerkrachten deel aan de conferentie Leerlijnen in het NTC in Ho Chi Minh City, Vietnam. De conferentie was een initiatief van Stichting NOB om gezamenlijk een betere aansluiting van het NTC-curriculum op het (internationale) dagonderwijs te creëren en effectiever en kwaliteitsvoller onderwijs te realiseren. Onderwijs dus dat past bij de internationale context waar binnen onze leerlingen opgroeien en ook letterlijk past binnen het geringe aantal lesuren (2 à 3). Leerkrachten Inge Jansen, Renske Maandag en Jet van Eijsden denken vanuit LanguageOne mee in de ontwikkeling van deze leerlijn Nederlands voor moedertaalsprekers.

Leuk dat je er bent!
De inschrijvingen voor komend schooljaar zijn geopend.

LanguageOne
Wereldwijd thuis in het Nederlands