De Oranje Draak sluit aan bij LanguageOne

LanguageOne vanaf schooljaar 2016-2017 verantwoordelijk voor NTC onderwijs in Shanghai en Suzhou.

Recent is door het bestuur van De Oranje Draak en de directie van LanguageOne een overeenkomst getekend. Daarin is afgesproken dat de Nederlandse school De Oranje Draak in Shanghai en Suzhou vanaf schooljaar 2016-2017 overgedragen wordt aan LanguageOne.

Op dit moment volgen circa 160 leerlingen NTC lessen bij De Oranje Draak in Shanghai en Suzhou. Het bestuur van De Oranje Draak was op zoek naar een partij die de continuïteit en kwaliteit van het Nederlands onderwijs voor deze leerlingen kan waarborgen. In LanguageOne heeft zij die partij gevonden.

Het bestuur van De Oranje Draak is verheugd dat een internationale organisatie als LanguageOne haar leerlingen van uitstekend moedertaalonderwijs blijft voorzien en dat het team bij een organisatie terecht komt waar kennisdeling en talentontwikkeling centraal staan.

Ook LanguageOne kijkt uit naar een inspirerende samenwerking. De uitbreiding naar Shanghai en Suzhou past bij de strategie van LanguageOne om sterke regionale clusters te creëren waarbinnen intensief wordt samengewerkt. De school zal samen met LanguageOne Singapore, Hong Kong en Perth, het cluster Azië/Pacific vormen. De naam van de school zal per schooljaar 2016-2017 veranderen in LanguageOne Shanghai/Suzhou.

LanguageOne deelt het streven van De Oranje Draak om leerlingen een thuis ver van huis te bieden en herkent zich in de passie voor moedertaalonderwijs en de wens om kennis te delen.

Leuk dat je er bent!
De inschrijvingen voor komend schooljaar zijn geopend.

LanguageOne
Wereldwijd thuis in het Nederlands