Goed voorbereid het nieuwe schooljaar starten

Terug naar Nederland of Vlaanderen

U verhuist binnenkort met uw gezin naar Nederland of Vlaanderen na een verblijf in het buitenland. Er komt natuurlijk van alles op u af bij de voorbereiding van uw aanstaande vertrek. Uiteraard staat u ook stil bij het onderwijs voor uw kind. Kiest u voor Nederlandstalig onderwijs of een internationale school? Twijfelt u of uw kind goed kan instromen in het Nederlandstalig onderwijs? Wilt u uw kind meer vertrouwen geven voor een spannende nieuwe fase, namelijk de start of terugkeer op een Nederlandse school?

Maatwerk, flexibel en online
LanguageOne Online biedt verschillende online lesprogramma’s Nederlands voor Nederlandstalige leerlingen van 7 t/m 18 jaar ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar in Nederland of Vlaanderen. Onze programma’s worden op maat gemaakt en afgestemd op de leerdoelen van uw kind.
Misschien volgt uw kind op het moment in het buitenland helemaal geen Nederlandse lessen en wordt er alleen thuis Nederlands gesproken. Het kan ook dat uw kind juist wel op een Nederlandse school zit, maar toch wat achterstand heeft opgelopen, bijvoorbeeld in spelling of woordenschat. In overleg met u stellen wij een onderwijsprogramma samen om uw kind een soepele overgang en een zo goed mogelijke start te geven voor het nieuwe schooljaar.

Via LanguageOne Online volgt uw kind 2,5 tot 3 uur per week Nederlands op afstand, inclusief een Skype-les van 45 minuten per week of per 2 weken.

Online boost programma’s

Boost programma basisonderwijs of voortgezet onderwijs
Wij richten ons met uw kind op de belangrijkste leerdoelen ter voorbereiding op het aankomende leerjaar in Nederland of Vlaanderen. Wij maken daarbij ook een selectie van onderwerpen die leerlingen als ingewikkeld ervaren als het gaat om lees- en schrijfvaardigheid en de woordenschatontwikkeling.

Boost programma cultureel en maatschappelijk
Ter voorbereiding op het leven in Nederland of Vlaanderen behandelen wij verschillende cultureel-maatschappelijke onderwerpen die betrekking hebben op actualiteiten, topografie, normen en waarden, kunst, geschiedenis en cultuur.

Boost programma spelling en schooltaal
Nederlandse spelling vormt vaak een struikelblok. In de aanloop naar het nieuwe schooljaar oefenen wij de spellingsregels met uw kind. Daarnaast besteden wij aandacht aan schooltaalwoorden, die gebruikt worden tijdens de verschillende schoolvakken. Een goed begrip van schooltaalwoorden is van directe invloed op het goed begrijpen van leerstof voor vakken als rekenen, aardrijkskunde, natuurkunde of geschiedenis.

Onze lesprogramma’s zijn ontwikkeld volgens de curriculum-eisen van het International Baccalaureate® (IB) en voldoen aan de kerndoelen van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs en de Referentieniveaus voor taal. Ons onderwijs wordt gegeven door leerkrachten met ervaring in het Nederlandse onderwijs en/of Nederlands onderwijs in het buitenland.

Lesgelden
De lesgelden voor het schooljaar 209-2020 kunt u vinden in onze Algemene Voorwaarden. Instroom gedurende het schooljaar is mogelijk.

Meer informatie of inschrijven?
Wilt u inschrijven of eerst meer weten over hoe wij via onze Boost programma’s uw kind kunnen voorbereiden op terugkeer in het Nederlandstalige onderwijs, neem dan contact met ons op.

Vraag hier een gratis proefles aan

Wist u dat LanguageOne ook een programma Engels biedt voor kinderen die terugkeren uit het buitenland en het (hoge) niveau van de Engelse taal op peil willen houden? Bij terugkomst in Nederland neemt de kennis van het Engels vaak snel af. Voorkom dit door het Engels verder te ontwikkelen op het gewenste taalniveau. Heeft u vragen of wilt u vast uw interesse kenbaar maken, neemt u dan contact op!

Leuk dat je er bent!
De inschrijvingen voor komend schooljaar zijn geopend.

LanguageOne
Wereldwijd thuis in het Nederlands