Juf Anneke geeft les aan de leerlingen in het basisonderwijs op onze school in Perth en ook online.

Hoe lang werk je voor LanguageOne?
Ik werk sinds 2007 als leerkracht Nederlands in Perth. Daarvoor werkte ik op een basisschool in Arnhem.

Wat zijn de uitdagingen aan het geven van Nederlandse les in het buitenland?
Wij zien onze leerlingen slechts 1 keer per week. Het opbouwen van een band met de kinderen kan daardoor wat langer duren dan wanneer je ze elke dag ziet. Omdat er meestal een week tussen de lessen zit, is een deel van de behandelde lesstof vaak alweer weggezakt en is in de volgende les toch wel een ‘opfrisbeurt’ nodig. Ondersteuning van de ouders is erg belangrijk; gedurende de week moeten er meerdere momenten buiten school om zijn waarop de Nederlandse taal aandacht krijgt.

Wat is het belang van Nederlandstalig moedertaalonderwijs, waarom is het belangrijk dat kinderen zich blijven ontwikkelen in hun moedertaal?
Er zijn genoeg wetenschappelijke bewijzen, maar wat ik vooral belangrijk vind zijn de volgende punten:
* Onze leerlingen behoren tot een (deels) Nederlandse of Vlaamse familie. Wanneer zij de Nederlandse taal niet spreken, is het lastiger zich onderdeel van de familie te voelen. Het echte familiegevoel ontbreekt dan jammer genoeg vaak.
* Ik vind het fijn dat ik er aan bijdraag dat onze leerlingen bij terugkeer in Nederland/België hun studieloopbaan kunnen vervolgen, ruimere kansen hebben op de arbeidsmarkt en gemakkelijker sociale contacten leggen.
* Meertalige kinderen zijn vaak verdraagzamer ten opzichte van andere culturen of anderstaligen. Ik herinner mijn Australische vrienden daar soms aan met de volgende quote: 

Ik las trouwens laatst een cd-recensie van de zanger Jamai en daarin stond iets wat mij is bijgebleven. Jamai zingt op het album in het Nederlands “omdat dat de taal is waarin ik me het eerlijkst kan uitdrukken, waarin ik zelf geloof wat ik zing.” Prachtig!

Je geeft behalve voor de klas ook online Nederlandse les. Is online lesgeven niet onpersoonlijk?
Ik vind het juist erg leuk om online Nederlands te geven, omdat ik elke leerling een op maat gemaakt programma aanbied.  Als leerkracht merk ik direct welke onderdelen extra instructie of verdieping nodig hebben en kan daar dan vaak heel snel op inspringen. Doordat mijn leerlingen op verschillende plekken in de wereld wonen, is er altijd meer dan genoeg gespreksstof. Het is super interessant om de gewoontes van de verschillende culturen met elkaar te vergelijken.

Wat is de uitdaging aan online Nederlandse lesgeven?
Bij de groepslessen gebruiken wij normaal gesproken veel tastbaar materiaal; veel prentenboeken, we doen spelletjes, we hebben interactie met elkaar.  Voor de online lessen aan individuele leerlingen is het soms zoeken naar geschikt online materiaal. Voor sommige jonge kinderen (5-6 jaar) is een Skype-sessie van 45 minuten lang. Het vasthouden van hun concentratie (zonder dat je naast ze zit!) is een uitdaging.

Kun je iets zeggen over het interactieve groepsonderwijs (klassikaal) versus online afstandsonderwijs?
Beide vormen hebben hun voor- en nadelen. Het is een luxe dat ouders kunnen kiezen welke onderwijsvorm ze denken dat het beste bij hun situatie en hun kind past.

Hoe vind je het om te werken met het vernieuwde LanguageOne lesprogramma?
Heel prettig. De lessen zijn mooi opgezet. De ondersteuning van collega’s is fijn. En we merken dat de leerlingen echt aan de slag gaan met de Nederlandse taal.

Kun je een leuke anekdote delen uit de lespraktijk? Een grappige opmerking van jouw leerlingen?
Ik geniet enorm van het leesproces bij kinderen. Niet alleen het aanvankelijk lezen bij de jonge kinderen, maar ook het leren lezen van meer complexe woorden. Soms komen tijdens een les ineens de Nederlandse roots naar boven drijven. Een vraag tijdens een toets was waar je fjorden kunt vinden in Europa. Mijn leerling las Feyenoord in plaats van fjorden. En dat terwijl hij nooit in Nederland heeft gewoond! 
Een ander ‘geniet-moment’ (ik heb er vele!) was bij een jonge leerling die werkte in het boekje van Veilig Leren Lezen. In het werkboek stond een plaatje van een jongetje dat in de spiegel kijkt. Eronder moest het woord ‘ik’ geschreven worden. Mijn leerling zei in eerste instantie ‘mezelf’. Ik vroeg of hij misschien een makkelijker woord hiervoor kende. Zijn antwoord: “Reflectie??” Heerlijk die niveauverschillen 🙂 !

Meer weten over onze lesprogramma’s in Perth of via LanguageOne Online? Neem contact op: perth@languageone.org of online@languageone.org

Leuk dat je er bent!
De inschrijvingen voor komend schooljaar zijn geopend.

LanguageOne
Wereldwijd thuis in het Nederlands