LanguageOne bezoekt conferentie over meertalige leerlingen, geletterdheid, identiteit en leren

Op 24 april hebben Jaap Mos, algemeen directeur LanguageOne en Ionica Lub, regioleider LanguageOne, op uitnodiging van de SLO, de conferentie “Multilingual learners: literacy, identity and learning” met Prof. Jim Cummins bijgewoond. Cummins verbonden aan de University of Toronto, is een van de toonaangevende autoriteiten voor tweetalig onderwijs, moedertaal en tweede taalverwerving.

In zijn voordracht werkte Cummins het onderscheid tussen BICS en CALP verder uit. Basic Interpersonal Communication Skills (BICS) zijn, bij het aanleren van een tweede taal, de ‘oppervlakkige’ taalvaardigheden van luisteren en spreken. Zij worden over het algemeen binnen een periode van slechts enkele maanden aangeleerd en worden ingezet voor sociale en informele communicatie.

Cognitive Academic Language Proficiency (CALP) verwijst, bij het aanleren van een tweede taal, naar alle taalvaardigheden, t.w. luisteren, spreken, schrijven en begrijpend lezen op een diepgaand en conceptueel niveau. CALP is een belangrijke voorwaarde om intellectuele opgaven, ook bij alle vakken op school, aan te kunnen en nieuwe kennis te ontwikkelen. Voor leerlingen die les krijgen in een voor hen vreemde taal, duurt het in de regel 5 tot 7 jaar voordat zij het CALP-niveau bereiken.

Cummins toonde verder aan dat onderwijs in de moedertaal, wanneer dit structureel en op basis van een degelijk curriculum wordt aangeboden, het verwerven van vaardigheden in de tweede taal op CALP-niveau aanzienlijk versnelt. Leerlingen die hun moedertaal stelselmatig doorontwikkelen komen sneller uit op CALP-niveau. Zij komen, bij alle schoolvakken, dan ook aanzienlijk sneller tot resultaten.

Naast de vele andere interessante aspecten van taalverwerving was dit een inspirerende bevestiging van het belang van ons werk bij LanguageOne!

Meer over het nieuwe curriculum van LanguageOne

Leuk dat je er bent!
De inschrijvingen voor komend schooljaar zijn geopend.

LanguageOne
Wereldwijd thuis in het Nederlands