Online Nederlands groepsonderwijs groeit


Naar het totaaloverzicht

Wil jij ook graag dat je kind de Nederlandse taal bijhoudt in samenwerking met andere Nederlandstalige leeftijdgenoten? En zoek je een flexibele en betaalbare oplossing voor Nederlands onderwijs? Maak dan gebruik van het unieke LanguageOne online groepsprogramma met een wekelijkse les en met gebruik van een aantrekkelijke digitale leeromgeving. Wat de voordelen zijn en wat dit lesprogramma inhoudt lees je meer over in dit artikel.  


Nu aanvragen

Informatie online groepsonderwijs

In de online klas!

De online klassen bestaan uit 2 tot 6 leerlingen. De leerlingen werken met het LanguageOne lesmateriaal, dat goed aansluit bij kinderen die in een internationale context opgroeien.  In de les werken de leerlingen met units een aantal weken rond een thema waarbij ze  Daarnaast werken zij digitaal met Nieuwsbegrip en spellingsprogramma’s.

De online groepslessen van LanguageOne sluiten goed aan op het internationaal onderwijs in het buitenland, voldoen aan de Nederlandse taaldoelen en zijn geaccrediteerd door de Nederlandse onderwijsinspectie.

Rooster online lessen

Leerlingen kunnen deelnemen aan lessen uit drie tijdzones:

 • Tijdzone Amsterdam (voor leerlingen woonachtig in Europa/Afrika)
 • Tijdzone Dubai (voor leerlingen woonachtig in het Midden-Oosten)
 • Tijdzone Singapore (voor leerlingen woonachtig in Azië/Australië)

Bekijk hier het rooster met lesdagen en lestijden in jouw regio.

Het bijzondere van online samenwerken

In groepsverband online lessen volgen en samen in verbinding blijven met de Nederlandse taal biedt veel leerplezier. De voordelen van online groepsonderwijs zijn:

 • Wekelijkse lessen van 60 minuten
 • Groepen van 2 – 6 leerlingen
 • Persoonlijke begeleiding
 • Een digitaal en interactief lesprogramma
 • Met examenprogramma’s IB Dutch en CNaVT
 • Lessen na schooltijd vanuit drie tijdzones
 • Onder begeleiding van bevoegde docenten
 • Kwaliteit in combinatie met een aantrekkelijk tarief
 • Soepele instroom in het Nederlandse onderwijs bij terugkeer naar Nederland of Vlaanderen

LanguageOne is een unieke onderwijsaanbieder op het gebied van Nederlandstalig afstandsonderwijs voor kinderen in het basis- en voorgezet onderwijs. Ontdek hieronder welke leerlingen in aanmerking kunnen komen voor dit lesprogramma.

Voor wie is online groepsonderwijs geschikt?

Dit programma is geschikt voor leerlingen:

 • van 4 t/m 18 jaar
 • die opgroeien in een internationale context
 • die ver van een Nederlandse (dag)school wonen
 • met Nederlands als moedertaal, als tweede taal of als nieuwe taal
 • die de Nederlandse taal willen (blijven) ontwikkelen
 • die de culturele band met Nederland willen behouden

Ons afstandsonderwijs is ook geschikt voor leerlingen die graag privéonderwijs willen volgen. Meer informatie daarover is te vinden op onze website.

Interesse in Nederlandstalig online groepsonderwijs?

Heb je interesse in de het online onderwijsaanbod van LanguageOne. Vraag dan een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Vraag een adviesgesprek aan

Online Nederlands groepsonderwijs groeit

Leuk dat je er bent!
De inschrijvingen voor komend schooljaar zijn geopend.

LanguageOne
Wereldwijd thuis in het Nederlands