De LanguageOne Online Reporter

De leerlingen van LanguageOne Online hebben gewerkt aan een gezamenlijk project ‘De LanguageOne Online Reporter’. Zij hebben video’s gemaakt over hun eigen ervaringen met online leren.