Peuter- en kleuteronderwijs LanguageOne

In opdracht van LanguageOne heeft Stichting NOB in samenwerking met LanguageOne een programma ontwikkeld voor peuter- en kleuteronderwijs voor Nederlandse taal en cultuurscholen (NTC). LanguageOne is al ruim 30 jaar een autoriteit op het gebied van moedertaal- en cultuuronderwijs. Wereldwijd vinden zo’n 1000 leerlingen een thuis op één van de locaties in Europa, Australië, het Midden- en Verre Oosten.

Jaap Mos, algemeen directeur van LanguageOne, vertelt wat het belang is van Nederlandse taal- en cultuurlessen aan peuters en kleuters die in het buitenland wonen:

“In de eerste levensjaren is het brein het meest gevoelig voor taalontwikkeling en daarmee ook het leren van meerdere talen. In een vroeg stadium en spelenderwijs Nederlands leren, liefst samen met leeftijdsgenootjes , geeft een grote impuls aan de Nederlandse taalontwikkeling.”

Belangrijke uitgangspunten voor het peuter- en kleuteronderwijs binnen LanguageOne zijn dat de moedertaalontwikkeling gestimuleerd wordt door samen spelen, ervaren en beleven, waarbij plezier centraal staat. Mos vervolgt: “Wij werken met gekwalificeerde leerkrachten die anderhalf tot drie uur per week activiteiten bieden aan kinderen van 2,5 tot 4 jaar. De lessen en activiteiten sluiten uiteraard aan op het programma in groep 3. Ouders krijgen adviezen en ideeën mee om op spelenderwijze thuis het Nederlands te stimuleren via bijvoorbeeld liedjes, prentenboeken en klank- en letterspelletjes. Voorwaarde is wel dat minimaal één van de ouders Nederlandssprekend is.”


Binnen LanguageOne wordt op alle locaties zowel peuter- als kleuteronderwijs geboden.

“De belangstelling voor het peuter- en kleuteronderwijs binnen NTC-scholen groeit”, volgens Jaap Mos. “Meerdere NTC-scholen hebben ons benaderd om advies met betrekking tot implementatie van het programma binnen de eigen scholen.”

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jennifer Ritfeld.

Leuk dat je er bent!
De inschrijvingen voor komend schooljaar zijn geopend.

LanguageOne
Wereldwijd thuis in het Nederlands