Toegankelijkheid Nederlands onderwijs in het buitenland in het geding

De Onderwijsinspectie heeft deze week een rapport uitgebracht waarin de gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen binnen het Nederlands onderwijs in het buitenland worden uiteengezet. Vanaf 2014 is de leerlinggebonden subsidie geleidelijk afgebouwd tot een volledige stopzetting per januari 2017. De verwachting dat de bezuinigingen een nadelig effect zouden hebben op de toegankelijkheid van het Nederlands onderwijs in het buitenland is helaas waar gemaakt.

LanguageOne herkent zich in de bevindingen uit het rapport van de Onderwijsinspectie. Ook wij hebben in de afgelopen jaren, door het wegvallen van de subsidie verschillende maatregelen moeten nemen, waaronder een getrapte verhoging van het lesgeld en kostenbesparingen.
Jaap Mos, algemeen directeur LanguageOne: “De stopzetting van de subsidie heeft gelukkig niet geleid tot sluiting van LanguageOne scholen, maar ook wij zien een terugloop in het aantal leerlingen bij enkele van onze scholen. Wij vinden het zorgelijk dat de toegankelijkheid van het Nederlands onderwijs in het buitenland in het geding is.”

Nieuw curriculum
Het rapport van de Onderwijsinspectie laat ook zien dat een aantal scholen op creatieve manieren probeert de gevolgen van de bezuinigingen te beperken. Ook LanguageOne heeft voor deze benadering gekozen.
Continuïteit van het onderwijs en verbetering van de kwaliteit blijven centraal staan binnen onze organisatie. Zo heeft LanguageOne, in samenwerking met het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling (SLO) en de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB), een nieuw curriculum ontwikkeld. En terwijl andere scholen helaas hun deuren moesten sluiten, heeft een drietal scholen zich in de afgelopen jaren bij LanguageOne aangesloten.

Toegankelijkheid
Het blijft echter een flinke uitdaging om een goede balans te vinden tussen een brede toegankelijkheid van ons onderwijs enerzijds en kwalitatief hoogstaand moedertaalonderwijs anderzijds.
Wij scharen ons dan ook achter de initiatieven van NOB, in de hoop dat het nieuwe kabinet het belang van uitstekend Nederlands onderwijs in het buitenland zal inzien en zal besluiten de subsidieregeling te hervatten.

 

Leuk dat je er bent!
De inschrijvingen voor komend schooljaar zijn geopend.

LanguageOne
Wereldwijd thuis in het Nederlands