Wereldburgers in Singapore

Na vertrek uit Nederland in 2011 en mooie buitenlandavonturen in Zwitserland en Engeland is de familie Gille in augustus 2017 in Singapore beland. Vader Matthijs werkt voor Shell en moeder Marieke zit in het onderwijs. Dochters Daantje (10), Juul (8) en Mickey (5) zitten op Stamford American International School. Na schooltijd hebben ze 3 uur per week Nederlandse les bij LanguageOne Singapore.

Het blijven ontwikkelen van de moedertaal heeft veel voordelen, waaronder een soepelere terugkeer naar het onderwijs in Nederland of Vlaanderen. De ervaring leert dat maar liefst 40% van de Nederlandstalige kinderen na verblijf in het buitenland binnen 5 jaar terugkeert naar Nederland. Marieke onderschrijft het belang van moedertaalonderwijs: “Wij vinden het belangrijk dat onze kinderen de Nederlandse taal leren en al vroeg een goede basis opbouwen; ook in verband met een terugkeer naar Nederland in de toekomst en het dan weer instromen in het Nederlandse onderwijssysteem. In Engeland volgden ze ook Nederlandse les.”

Thuis spreken Marieke en Matthijs bewust Nederlands met de kinderen. Belangrijk, want buitenshuis en op school wordt voornamelijk Engels gesproken. Zij hechten er waarde aan de Nederlandse cultuur mee te geven. “Het Jeugdjournaal en Klokhuis staan regelmatig op, we luisteren veel Nederlandstalige cd’s en we doen als we in Nederland op bezoek zijn bij familie en vrienden vaak culturele uitstapjes”, zegt Marieke. In Singapore missen zij vooral de seizoenen, het fietsen, de Nederlandse ontbijt- en lunchtafel en natuurlijk familie en vrienden.

Soms uitdagend, maar vooral enorme meerwaarde
Nederlandse les volgen naast de dagschool kan soms een uitdaging zijn. Het vergt commitment van zowel de ouders als de kinderen. Marieke beaamt dat: “De lessen Nederlandse taal en cultuur van LanguageOne Singapore vinden plaats na de lessen op de dagschool, Stamford American International School. Gelukkig wel op de campus van Stamford, maar toch vrij laat in de middag. Desondanks gaan onze kinderen ieder week met veel plezier naar de Nederlandse les en komen ze vaak met leuke verhalen thuis. Les in groepsverband met Nederlandstalige klasgenootjes is echt een grote plus! We merken vooral hoe belangrijk dat sociale aspect is. Ook het op school met elkaar vieren van culturele events zoals Sinterklaas en Koningsdag is zo’n meerwaarde! Het contact met de leerkrachten van LanguageOne verloopt prettig; de kinderen vinden de juffen en meester leuk en zelf vind ik ze erg toegankelijk.”

Thema-gericht onderwijs
LanguageOne werkt sinds enige tijd met een vernieuwd lesprogramma dat ontwikkeld is vanuit de filosofie van het International Baccalaureate ® (IB). De lessen Nederlands behandelen binnen een aantal weken een bepaald thema dat weer aansluit bij de thema’s binnen het IB. “Prettig”, vindt Marieke, “ik zie dat de manier van werken goed aansluit bij het onderwijs dat onze kinderen gewend zijn, namelijk thema-gestuurd. Onze dochter Mickey in groep 2 was recent bezig met het thema ‘Leven in de stad’ en het verkennen van diverse plekken in een stad en wat je er zoal kan doen, bijvoorbeeld picknicken. Daantje en Juul hebben geleerd te debatteren en een mening te vormen. Mooi is dat de actualiteit erbij wordt gehaald, zoals laatst over de klimaatspijbelaars.”

Next stop
Familie Gille kijkt alweer uit naar de volgende bestemming. Komende zomer laten zij Singapore achter zich en verhuizen zij naar Japan. Marieke besluit vastberaden: “Nederlandse les blijft voor ons gezin een vanzelfsprekendheid. Daarom oriënteren wij ons nu al weer op het aanbod Nederlandse taal en cultuur in onze nieuwe woonplaats Tokyo.”

Leuk dat je er bent!
De inschrijvingen voor komend schooljaar zijn geopend.

LanguageOne
Wereldwijd thuis in het Nederlands