Nieuws

Uitgelicht
Tijd en energie steken in de moedertaal van je kind
23 april 2019
De moedertaal bijhouden en ontwikkelen binnen het onderwijs is van essentieel belang voor de (academische) vorming van een kind. Maar hoe zit dat nu als je vanuit Nederland verhuist naar het buitenland? Moet de focus dan liggen op het Engels of toch op het Nederlands? Lees hier meer over in een artikel van LanguageOne voor het magazine de Hollandse Nieuwe van de Nederlandse Club Dubai.
Artikel 'The Dutch language school without borders'
10 april 2019
LanguageOne is geïnterviewd voor een artikel in het inflight & business magazine Discover Benelux. Het thema van deze editie is Top Dutch Education, Building a Bright Future! Het artikel is hier te downloaden. De hele uitgave van Discover Benelux is hier te lezen. The Dutch language school without borders When moving abroad, there are 1,001 things for you to think about. For example, how will you continue your children’s education in their mother tongue? At its language hubs all around the world, LanguageOne improves your children’s Dutch in a fun and constructive way. The importance of mastering your mother tongue cannot be overestimated. Not only does it make it easier to study other subjects such as mathematics and science, but it also gives you a major advantage while learning foreign languages: a skill most vital when living abroad. “Nonetheless, the biggest benefit to our students is that they can return home again more confidently ,” says Deidre Jakobs, managing director at LanguageOne. “Most families only move abroad for an assignment of a few years. On return, they want their kids to easily be able to re-enter Dutch education. But after a few months without Dutch classes, they will already lag behind the Dutch schools’ expectations. Continuing their Dutch classes abroad is therefore paramount.” [caption id="attachment_9439" align="alignleft" width="167"] Deidre Jakobs, algemeen directeur LanguageOne[/caption] LanguageOne was founded 35 years ago when Shell wanted to provide quality mother tongue education to the families of its employees abroad. Over the years, LanguageOne became a Dutch Language and Culture school in nine different cities in Asia, the Middle-East and Australia. “In most of those places, our students come to us once a week for a session of three hours after day-school. Yet, in some international schools, there are so many Dutch children, that the school asks us to offer Dutch on a daily basis during school hours.” And even if you do not live near a LanguageOne school, you can still enrol to their long-distance programme. With a weekly, private Skype lesson and some self-study, students develop their Dutch language skills in a flexible and contemporary manner.” For families who are about to leave back home, LanguageOne even offers boost programmes to dot the i’s and cross the t’s. Letting your children study an extra language on top of going to school all week might seem intense, yet, LanguageOne gives it their all to make the classes as interactive and fun as possible. “Although the majority of our programme focuses on the language, we also discuss Dutch and Flemish culture. We even celebrate King’s Day in class. For most of our students, the time they spend with us is a weekly trip to their home country. They talk, play, and learn with other Dutch and Flemish children, after which they return to their tropical reality.”   LanguageOne in facts LanguageOne has schools in Dubai, Abu Dhabi, Doha, Muscat, Perth, Singapore, Hong Kong, Shanghai and Suzhou, and operates a distance learning school. All LanguageOne schools are accredited for the Dutch language programmes by the Dutch Ministry of Education. Current market demand led to LanguageOne offering English to repat children wanting to maintain a (high) level of English upon return to the Dutch school system. www.discoverbenelux.com
Goed voorbereid het nieuwe schooljaar starten
21 maart 2019
Terug naar Nederland of Vlaanderen U verhuist binnenkort met uw gezin naar Nederland of Vlaanderen na een verblijf in het buitenland. Er komt natuurlijk van alles op u af bij de voorbereiding van uw aanstaande vertrek. Uiteraard staat u ook stil bij het onderwijs voor uw kind. Kiest u voor Nederlandstalig onderwijs of een internationale school? Twijfelt u of uw kind goed kan instromen in het Nederlandstalig onderwijs? Wilt u uw kind meer vertrouwen geven voor een spannende nieuwe fase, namelijk de start of terugkeer op een Nederlandse school? Maatwerk, flexibel en online LanguageOne Online biedt verschillende online lesprogramma’s Nederlands voor Nederlandstalige leerlingen van 7 t/m 18 jaar ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar in Nederland of Vlaanderen. Onze programma’s worden op maat gemaakt en afgestemd op de leerdoelen van uw kind. Misschien volgt uw kind op het moment in het buitenland helemaal geen Nederlandse lessen en wordt er alleen thuis Nederlands gesproken. Het kan ook dat uw kind juist wel op een Nederlandse school zit, maar toch wat achterstand heeft opgelopen, bijvoorbeeld in spelling of woordenschat. In overleg met u stellen wij een onderwijsprogramma samen om uw kind een soepele overgang en een zo goed mogelijke start te geven voor het nieuwe schooljaar. Via LanguageOne Online volgt uw kind 2,5 tot 3 uur per week Nederlands op afstand, inclusief een Skype-les van 45 minuten per week of per 2 weken. Online boost programma’s Boost programma basisonderwijs of voortgezet onderwijs Wij richten ons met uw kind op de belangrijkste leerdoelen ter voorbereiding op het aankomende leerjaar in Nederland of Vlaanderen. Wij maken daarbij ook een selectie van onderwerpen die leerlingen als ingewikkeld ervaren als het gaat om lees- en schrijfvaardigheid en de woordenschatontwikkeling. Boost programma cultureel en maatschappelijk Ter voorbereiding op het leven in Nederland of Vlaanderen behandelen wij verschillende cultureel-maatschappelijke onderwerpen die betrekking hebben op actualiteiten, topografie, normen en waarden, kunst, geschiedenis en cultuur. Boost programma spelling en schooltaal Nederlandse spelling vormt vaak een struikelblok. In de aanloop naar het nieuwe schooljaar oefenen wij de spellingsregels met uw kind. Daarnaast besteden wij aandacht aan schooltaalwoorden, die gebruikt worden tijdens de verschillende schoolvakken. Een goed begrip van schooltaalwoorden is van directe invloed op het goed begrijpen van leerstof voor vakken als rekenen, aardrijkskunde, natuurkunde of geschiedenis. Onze lesprogramma’s zijn ontwikkeld volgens de curriculum-eisen van het International Baccalaureate® (IB) en voldoen aan de kerndoelen van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs en de Referentieniveaus voor taal. Ons onderwijs wordt gegeven door bevoegde leerkrachten met ervaring in het Nederlandse onderwijs en/of Nederlands onderwijs in het buitenland. Lesgelden De lesgelden voor het schooljaar 2018-2019 kunt u vinden in onze Algemene Voorwaarden. Instroom gedurende het schooljaar is mogelijk. Meer informatie of inschrijven? Wilt u inschrijven of eerst meer weten over hoe wij via onze Boost programma’s uw kind kunnen voorbereiden op terugkeer in het Nederlandstalige onderwijs, neem dan contact met ons op of schrijf in via het webformulier. Vraag hier een gratis proefles aan   Wist u dat LanguageOne ook een programma Engels biedt voor kinderen die terugkeren uit het buitenland en het (hoge) niveau van de Engelse taal op peil willen houden? Bij terugkomst in Nederland neemt de kennis van het Engels vaak snel af. Voorkom dit door het Engels verder te ontwikkelen op het gewenste taalniveau. Heeft u vragen of wilt u vast uw interesse kenbaar maken, neemt u dan contact op!
Laatste nieuws

Nieuws

LanguageOne Perth in The West Australian
16 september 2016
In het kader van het jaar van Dirk Hartog is onze school in Perth bezocht door een journalist en is er onder andere gesproken over Nederlandse poffe...


LanguageOne in Schooljournaal van CNV Onderwijs
15 september 2016
Krista Sijbers (Singapore) en Henk Zwart (Abu Dhabi en Dubai) zijn afgelopen juli geïnterviewd voor het onderwijsvakblad Schooljournaal van CNV Onder...


LanguageOne Hong Kong start nieuwe groep Nederlands voor beginners
13 september 2016
Steeds meer Nederlandse en Vlaamse ouders in Hong Kong ontdekken onze lessen Nederlands. De groeiende vraag naar Nederlandse lessen voor kinderen in H...