LO image
Onze partners in het LanguageOne netwerk

Wij werken samen met vooraanstaande lokale en internationale scholen, (expat)verenigingen, ambassades en consulaten, bedrijven en universiteiten. Door over en weer kennis met elkaar te delen, bouwen wij ons succes steeds verder uit. Samen met onze partners vormen wij een internationaal netwerk van onderwijsinstellingen en een uniek kenniscentrum voor moedertaalonderwijs en Nederlands onderwijs in het buitenland.

Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB)
Wij werken nauw samen met Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB). In opdracht van het Ministerie van OCW, promoot en ondersteunt NOB Nederlands onderwijs voor Nederlandstalige kinderen die opgroeien in het buitenland. Door samen met het NOB onderwijsconcepten te ontwikkelen en de adviserende rol van NOB daarin, draagt dit enorm bij aan het kwaliteitsniveau van het onderwijs in het buitenland en aan een betere aansluiting op onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Inspectie van het onderwijs
Alle LanguageOne locaties zijn geaccrediteerd door de Inspectie van het Onderwijs. LanguageOne voldoet aan de criteria die de onderwijsinspectie stelt in het toezichtkader voor NTC-onderwijs en oordeelt positief over de kwaliteit van het LanguageOne onderwijs.

Rijnlands Lyceum Foundation
De samenwerking met onze voormalige moederorganisatie kenmerkt zich onder andere door een goede doorstroming van zowel leerlingen als medewerkers van Rijnlands scholen naar LanguageOne scholen en omgekeerd. Het Rijnlands Lyceum Foundatie heeft acht scholen op zes locaties.

Shell
Op verzoek van Shell is onze voormalige moederorganisatie (Stichting Het Rijnlands Lyceum) ooit gestart met de voorbereidingen voor een Nederlandse school in Engeland. Sindsdien bundelen Shell en LanguageOne hun krachten voor het aanbieden van goed onderwijs op de locaties waar Shell en LanguageOne gevestigd zijn. Samen maken we ons sterk voor uitstekende schoolvoorzieningen voor kinderen van Shell medewerkers.

IVIO-Wereldschool
Samen met de Wereldschool valt LanguageOne onder de IVIO onderwijsgroep. De Wereldschool verzorgt wereldwijd afstandsonderwijs Nederlands, complete lespakketten en ook losse schoolvakken zoals rekenen en Aardrijkskunde aan kinderen van 2 t/m 18 jaar. Leerlingen worden begeleid door professionele docenten en kunnen op eigen tempo de lessen doorlopen.

Dutch International Schools
Tussen de scholen aangesloten bij Dutch International Schools en de LanguageOne scholen vindt een goede doorstroming plaats van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs.

 

The Hague International Centre
Informatiecentrum voor internationals in de regio Den Haag e.o. LanguageOne is een van de selected partners van The Hague International Centre.

SLO
SLO is het nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling, de expertorganisatie in Nederland op het gebied van curriculum en curriculumontwikkeling. In samenwerking met SLO heeft LanguageOne het voortouw genomen tot de ontwikkeling van de NTC-leerlijn en een eigen LanguageOne lesprogramma.

Partnerscholen

Wij investeren nadrukkelijk in de relaties met onze partnerscholen, zodat ons onderwijs optimaal is afgestemd op, of geïntegreerd in, het dagonderwijs dat onze leerlingen daar volgen. Op onze negen locaties wereldwijd werken wij inmiddels met meer dan 25 partnerscholen.

Met een zestal partnerscholen hebben wij een vergaande samenwerking. Hier geldt dat de NTC-lessen geïntegreerd zijn in het dagonderwijs of dat we gezamenlijk optrekken in het aanbod van een academisch moedertaalprogramma. Dit zijn de volgende scholen:

British School of Muscat
Compass International School Doha
GEMS World Academy Dubai
Shanghai Community International School
Innoventures Education
(Dubai International Academy – Collegiate American School)
German European School Singapore
LO img