LO image
Kwaliteit

De Nederlandse Inspectie van het Onderwijs bewaakt en houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en stimuleert scholen en instellingen deze kwaliteit te verbeteren. Alle locaties van LanguageOne zijn voor de Nederlandse taalprogramma’s geaccrediteerd door de Inspectie van het Onderwijs. Minimaal een keer per vier jaar worden deze locaties bezocht. De Inspectie voert dan een kwaliteitsonderzoek (KO) uit. De meest actuele kwaliteitsonderzoeksrapportages van LanguageOne zijn te vinden op de schoollocatiepagina’s.

Oordeel Onderwijsinspectie

“De Inspectie concludeert dat het NTC-onderwijs van LanguageOne van voldoende tot goede kwaliteit is. Bij het onderwijzen springen de ondersteunende pedagogische benadering en de goede organisatie van het onderwijs er in positieve zin uit. De beschikbare lestijd wordt efficiënt besteed en de leerlingen zijn goed bij de lessen betrokken. De kwaliteitszorg is eveneens in orde.”

Klachten

Heeft u een klacht of bent u ontevreden over ons onderwijs of een medewerker, dan kunt u contact opnemen met de locatieleider. Als een passende oplossing uitblijft, dan benadert u de directie van LanguageOne in Nederland. In het geval dat de aard van de klacht onderling overleg niet toestaat of wanneer de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kan een beroep worden gedaan op onze klachtenregeling.

LO img