Organisatie

De LanguageOne scholen in Europa, Midden- en Verre Oosten en Australië worden professioneel ondersteund vanuit ons centraal bureau in Voorburg. Vanuit Nederland verzorgen wij alle bestuurlijke taken, bewaken wij de bedrijfsvoering en de kwaliteit, en ondersteunen wij de scholen op het gebied van human resources, marketing/communicatie en (financiële) administratie.

Een College van Advies kijkt met een strategische blik naar de ontwikkeling van onze  organisatie en adviseert het bestuur en de directie vanuit inhoudelijk, economisch en maatschappelijk perspectief.

Op onze scholen zelf werkt een team van 80 leerkrachten en docenten vol passie aan de ontwikkeling van onze leerlingen, onder leiding van een locatieleider.

Visie

LanguageOne verzorgt en ontwikkelt moedertaalonderwijs vanuit de overtuiging dat de ontwikkeling van de moedertaal voor jongeren van vitaal belang is.

Missie

De missie van LanguageOne is om jongeren:

  • kennis bij te brengen
  • cultureel houvast te bieden
  • te stimuleren hun talenten te ontwikkelen
  • zelfvertrouwen te geven

Bestuur, directie en staf

Maak kennis met het bestuur, directie en stafmedewerkers van LanguageOne