LO image

Programma’s

Wij zijn wereldwijd thuis in het verzorgen van Nederlands onderwijs in het buitenland. LanguageOne biedt in nauwe samenwerking met lokale en internationale scholen moedertaalonderwijs aan op hoog niveau.

LanguageOne verzorgt lesprogramma’s op primair en voortgezet onderwijsniveau. De lesprogramma’s zijn aanvullend op het onderwijs dat uw kind al op een dagschool krijgt en op een aantal locaties is het zelfs geïntegreerd in het dagelijks lesprogramma van uw kind. Daarnaast is het ook mogelijk om via LanguageOne online lesprogramma’s te volgen. Bijvoorbeeld als u op een plek ver van een LanguageOne school woont.

LanguageOne zorgt ervoor dat het taalonderwijs in het buitenland relevant is voor uw kind. Door taken te geven die aansluiten op de eigen ervaringen en de omgeving van uw kind, wordt het duidelijk waarom Nederlandse taal en cultuur belangrijk zijn om te leren en te ervaren.

LO img