LO image
Basisonderwijs

Nederlands taalonderwijs van de toekomst

Het LanguageOne lesprogramma is een uniek lesprogramma Nederlands voor peuters tot en met kinderen in groep 8 van het basisonderwijs. Het is speciaal ontwikkeld voor leerlingen die opgroeien in een internationale omgeving of die zijn teruggekeerd naar Nederland of België. Het taalprogramma sluit optimaal aan op de belevingswereld van kinderen en is uitstekend inzetbaar binnen het lesprogramma van Nederlandse taal- en cultuurscholen (NTC), Nederlandse scholen en internationale scholen.

Het lesprogramma van LanguageOne is ontwikkeld vanuit de filosofie van het Primary Years Programme van het International Baccalaureate ® (IB) en voldoet aan de Nederlandse kerndoelen die recent zijn omschreven in de NTC-leerlijn van de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland.

Nu ook voor NTC-scholen, Nederlandse scholen en internationale scholen
Het vernieuwde eigen lesprogramma Nederlandse taal en cultuur dat LanguageOne met succes binnen haar eigen scholen toepast, is ook beschikbaar voor internationale scholen in Nederland en daarbuiten, Nederlandse taal- en cultuurscholen wereldwijd en Nederlandse scholen in Nederland.

Klassikaal, blended en online onderwijs
Met ingang van augustus 2019 biedt LanguageOne het Nederlandse taal- en cultuurprogramma aan op het digitale leerplatform Itslearning. Theorie en praktijkopdrachten zijn volledig geïntegreerd in een digitale omgeving. Hierdoor kunnen leerlingen op een eigentijdse manier in de klas, thuis of waar dan ook aan de slag met de Nederlandse taal.

Opbouw en structuur LanguageOne lesprogramma
Het lesprogramma is ontwikkeld voor peuters vanaf 2,5 jaar oud tot en met kinderen in groep 8. Het programma bestaat uit 6 units van 4 weken. De focus van het programma ligt op het toepassen van in de les verworven taalvaardigheden. De units zijn geschreven voor combinatieklassen, maar ook uitstekend inzetbaar in homogene groepen. De units zijn direct gekoppeld aan de verschillende fases van de NTC-leerlijn.

Kant-en-klaar en toch op maat
Het LanguageOne lesprogramma is modulair opgebouwd. De docent kan zelf kiezen welke unit op welk moment wordt aangeboden. Ideaal is dat het lesprogramma eenvoudig op maat gemaakt kan worden door de docent. Vanaf groep 3 kunnen leerlingen individueel aan de slag, maar ook in groepsverband werken. Bij elke les zijn lesplannen ontwikkeld met duidelijke docentinformatie en didactische aanwijzingen voor werkvormen en opdrachten. Omdat leerkrachten en leerlingen in het basisonderwijs ook graag op papier werken en niet elk kind met een eigen ‘device’ naar de les komt, zijn werkbladen als printdocument toegevoegd in de digitale leeromgeving Itslearning.

Units
Per leerjaar worden zes units van vier weken aangeboden. In onderstaande tabel de hoofdthema’s van de units.

 
 
UnitWie we zijn
 
UnitWaar we zijn in tijd en ruimte
 
UnitHoe wij ons uiten
 
UnitHoe wij onszelf organiseren
 
UnitHoe de wereld werkt
UnitDe planeet delen

 

Assessments en toetsen
De ontwikkelingen van de leerling worden op de voet gevolgd en geëvalueerd aan de hand van assessments. De verschillende taken per unit kunnen gebruikt worden als formatief assessments om de leerpunten voor de leerling te duiden. In het eindassessment worden de leerlingen summatief beoordeeld op basis van de doelen uit de NTC-leerlijn.  Er worden ook externe toetsen afgenomen. Hierdoor kan goed gemonitord worden hoe de leerling zich ontwikkelt ten opzichte van leerlingen op andere scholen.

Interesse in het LanguageOne lesprogramma, maar geen eigen leerkrachten Nederlands beschikbaar?
Geen probleem! LanguageOne leerkrachten zijn IB-trained en hebben ruime ervaring in het Primary Years Programme. Mochten er toch eigen leerkrachten Nederlands werkzaam zijn op uw school, dan kunnen zij via LanguageOne een online docententraining volgen om wegwijs te worden in het lesprogramma en het digitale leerplatform Itslearning.


Download hier de flyer.

Vragen over het LanguageOne lesprogramma of interesse in een demo?
Vul dan het onderstaande formulier in en wij nemen uw aanvraag direct in behandeling.

 

    LO img