LO image
Voortgezet onderwijs

Nederlands taalonderwijs van de toekomst – Voortgezet onderwijs

Het LanguageOne lesprogramma is een uniek lesprogramma Nederlands voor leerjaar 1 tot en met 4 van het voortgezet onderwijs. Het is speciaal ontwikkeld voor leerlingen die opgroeien in een internationale omgeving of die zijn teruggekeerd naar Nederland of België. Het taalprogramma sluit optimaal aan op de belevingswereld van jongeren en is uitstekend inzetbaar binnen het curriculum van Nederlandse taal- en cultuurscholen (NTC) en internationale scholen.

LanguageOne heeft een hoogwaardig taalprogramma ontwikkeld, waarbij de Nederlandse referentieniveaus en de Vlaamse eindtermen zijn geïntegreerd in de principes van het Middle Years Programme (MYP). Het LanguageOne lesprogramma is ontwikkeld vanuit de filosofie van het International Baccalaureate ® (IB) en voldoet aan de MYP-standaarden. Daarnaast is het lesaanbod van LanguageOne samengesteld met behulp van de NTC-leerlijn die is ontwikkeld door Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB).

Nu ook voor NTC-scholen, Nederlandse scholen en internationale scholen
Het vernieuwde eigen lesprogramma Nederlandse taal en cultuur dat LanguageOne met succes binnen haar eigen scholen toepast, is ook beschikbaar voor internationale scholen in Nederland en daarbuiten, Nederlandse taal- en cultuurscholen wereldwijd en Nederlandse scholen in Nederland.

Klassikaal, blended en online onderwijs
Met ingang van januari 2019 biedt LanguageOne het Nederlandse taal- en cultuurprogramma aan op het digitale leerplatform Itslearning. Theorie en praktijkopdrachten zijn volledig geïntegreerd in een digitale omgeving. Hierdoor kunnen leerlingen op een eigentijdse manier in de klas, thuis of waar dan ook aan de slag met de Nederlandse taal.

Opbouw en structuur LanguageOne lesprogramma
Het lesprogramma is geschikt voor leerlingen in de leerjaren 1 tot en met 4 van het voortgezet onderwijs havo/vwo of internationaal IB-onderwijs. Het programma bestaat per leerjaar uit vier units van elk acht weken. In elke unit komen alle deelvaardigheden van de Nederlandse taal aan bod. Leerlingen werken onderzoekend aan hun taalvaardigheden. In leerjaar 3 en 4 worden leerlingen gericht voorbereid op het IB Dutch A Diploma programma (pre-IB).

Kant-en-klaar en toch op maat
Het LanguageOne lesprogramma is modulair opgebouwd. De docent kan zelf kiezen welke unit op welk moment wordt aangeboden. Ideaal is dat het lesprogramma eenvoudig op maat gemaakt kan worden door de docent. Leerlingen kunnen individueel aan de slag, maar ook in groepsverband werken. De opdrachten en de opbouw in het lesmateriaal maken het voor leerlingen mogelijk heel zelfstandig te werken; hierdoor kan de docent gericht ondersteuning bieden aan 1 leerling of een klein groepje leerlingen.

Ik vind het echt een fantastische tool voor het Nederlands; het is erg leuk en je leert veel. Je ziet alles wat je moet doen en de leraren kunnen ook zien wat je gedaan hebt en het nakijken.” — Koen (grade 7)

Units
Per leerjaar worden vier units van acht weken aangeboden. In onderstaande tabel de units die in leerjaar 2 aan de orde komen.

Leerjaar 2 / Grade 8
 
Unit  Je leven is een bestseller
 
Unit  Woord vs. Beeld
 
Unit  Misleiding door reclame
 
Unit  Vragen is weten
 


Assessments
en toetsen
De ontwikkelingen van de leerling worden op de voet gevolgd en geëvalueerd aan de hand van assessments. Per unit worden twee tussentijdse, formatieve assessments afgenomen en een eindassessment, het summatief assessment. Er worden ook externe toetsen afgenomen. Hierdoor kan goed gemonitord worden hoe de leerling zich ontwikkelt ten opzichte van leerlingen op andere scholen.

Interesse in het LanguageOne lesprogramma, maar geen eigen docenten Nederlands beschikbaar?
Geen probleem! LanguageOne docenten zijn IB-trained en hebben ruime ervaring in het Primary Years Programme, Middle Years Programme en de begeleiding van leerlingen in het Diploma Programme. Mochten er toch eigen docenten Nederlands werkzaam zijn op uw school, dan kunnen zij via LanguageOne een online docententraining volgen om wegwijs te worden in het lesprogramma en het digitale leerplatform Itslearning.

Download hier de flyer.

 

Vragen over het LanguageOne lesprogramma of interesse in een demo?
Vul dan het onderstaande formulier in en wij nemen uw aanvraag direct in behandeling. 

    LO img