Nederlands voor beginners – basis- en voortgezet onderwijs

Naast onderwijs op moedertaalniveau bieden wij een lesprogramma Nederlands voor beginners geschikt voor kinderen van 4 t/m 16 jaar, die vrijwel geen Nederlands spreken en het Nederlands als nieuwe taal moeten aanleren. Het NTC-programma dat uw kind volgt is afgestemd op het aanleren van Nederlands als vreemde taal. Nederlands voor beginners is te volgen op de schoollocaties Hong Kong, Singapore en Perth.