LO image

Engelse taal basisonderwijs – online

Het lesprogramma Engels van LanguageOne Online is geschikt voor Nederlandstalige leerlingen in het basis- of primair onderwijs die

1. in het buitenland hebben gewoond en als repat naar Nederland of België terugkeren en instromen in het reguliere onderwijs.
2. naar het buitenland vertrekken, op een internationale school zullen instromen en graag een basiskennis in het Engels opbouwen.
3. de wens hebben in het reguliere onderwijs het Engels op een hoger niveau te beheersen.

Onze leerkrachten bieden een programma op maat, waarin de deelvaardigheden lezen, schrijven, luisteren en spreken aan bod komen. In de lessen presenteren wij een rijk aanbod van lesstof. Door in te spelen op de huidige tijdgeest en de internationale omgeving waarin uw kind opgroeit, stimuleren wij uw kind zijn eigen linguïstische kennis in te zetten om de Engelse taal verder te ontwikkelen. Via verschillende didactische werkvormen versterken wij de motivatie en het leerplezier.

Onze leerlingen volgen 2,5 tot 3 uur per week of per twee weken Engels, inclusief een Skype-les van 45 minuten. De focus ligt op het actief (blijven) gebruiken van de Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk. Het lezen en bespreken van Engelse boeken vormt ook een belangrijk deel van het programma. De Skype-les vindt plaats op een vast moment in de week. Wij werken in een eigentijdse leeromgeving, waardoor de voortgang inzichtelijk is voor de leerkracht, leerling en ouders.

Ons lesprogramma is aanvullend op het onderwijs dat uw kind op de dagschool krijgt. Door taken te geven die aansluiten op de eigen ervaringen en de omgeving van uw kind, wordt het belang van de Engelse taal duidelijk. Dit zorgt ervoor dat onze leerlingen een intrinsieke motivatie ontwikkelen om zich alle taaldomeinen eigen te maken.

Meer informatie

Ionica Lub
ionica.lub@languageone.org

Lesgelden

De lesgelden voor het schooljaar 2019-2020 kunt u vinden in de Algemene Voorwaarden.

Leerkrachten

Sander Smedes
Tineke Boersma

 

LO img