LO image

Nederlandse Taal en Cultuur basisonderwijs – online

Het lesprogramma van LanguageOne Online voor Nederlandstalige leerlingen in het basis- of primair onderwijs is gericht op de taaldomeinen lezen, schrijven, mondelinge taalvaardigheid en taalverzorging. Ons onderwijs wordt gegeven door bevoegde leerkrachten met ervaring in het Nederlandse onderwijs en/of Nederlands onderwijs in het buitenland. LanguageOne heeft een nieuw Nederlands lesprogramma ontwikkeld volgens de curriculum-eisen van het International Baccalaureate® (IB), dat voldoet aan de kerndoelen van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs en de Referentieniveaus voor taal.

In de lessen presenteren wij een rijk aanbod van lesstof. Door in te spelen op de huidige tijdgeest en de internationale omgeving waarin uw kind opgroeit, stimuleren wij uw kind zijn eigen linguïstische kennis in te zetten om de Nederlandse taal verder te ontwikkelen. Via verschillende didactische werkvormen versterken wij de motivatie en het leerplezier.

Onze leerlingen volgen 2,5 tot 3 uur per week of per twee weken Nederlands, inclusief een Skype-les van 45 minuten. De Skype-les vindt plaats op een vast moment in de week, waarin de leerkracht instructie geeft, de taal- en woordenschatoefeningen behandelt en daarnaast uitleg geeft over spelling en het huiswerk. Uw kind ontvangt een takenblad met de planning voor de komende drie tot vier weken. Wij werken in een eigentijdse leeromgeving, waardoor de voortgang inzichtelijk is voor de leerkracht, leerling en ouders.

Ons lesprogramma is aanvullend op het onderwijs dat uw kind op de dagschool krijgt. Door taken te geven die aansluiten op de eigen ervaringen en de omgeving van uw kind, wordt het belang van de Nederlandse taal en cultuur duidelijk. Dit zorgt ervoor dat onze leerlingen een intrinsieke motivatie ontwikkelen om zich alle taaldomeinen eigen te maken.

Meer informatie

Lesgelden en overige details vindt u in de Algemene Voorwaarden.

Leerkrachten

Anneke Alberink
Inge Major
Sabina Meijer
Marianne van Loo
Ellen Mentink
Tineke Boersma
Tom Coller
Paulien Jongman

Vraag hier een gratis proefles aan

LO img