LO image

Nederlandse Taal en Cultuur – online boost programma’s

U verhuist binnenkort met uw gezin terug naar Nederland of Vlaanderen na een verblijf in het buitenland. Wegens Covid-19 zijn veel scholen gesloten of is er sprake van lesuitval, daardoor heeft uw kind mogelijk achterstand opgelopen. Misschien vertrekt u door de coronamaatregelen  zelfs eerder dan gepland terug naar uw thuisland. Wat de reden ook mag zijn, u wilt uw kind een extra boost geven voor een goede start van een spannende nieuwe fase. Een goede voorbereiding op het nieuwe schooljaar kan echt het verschil maken.

Maatwerk, flexibel en online
LanguageOne Online biedt verschillende online onderwijsprogramma’s voor Nederlandstalige leerlingen van 6 t/m 18 jaar ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar in Nederland of Vlaanderen. Misschien heeft uw kind enige achterstand opgelopen tijdens het verblijf in het buitenland, bijvoorbeeld in spelling of woordenschat. Onze programma’s worden op maat gemaakt en afgestemd op de leerdoelen van uw kind, zodat uw kind ook tijdens de remigratie naar Nederland of België goed voorbereid kan beginnen aan de nieuwe fase. Onze boost programma’s voor basis- en voortgezet onderwijs ondersteunen een soepele re-integratie in het Vlaamse of Nederlandse onderwijs. Dit maakt de terugkeer naar het thuisland makkelijker. In overleg met u stellen wij een lesprogramma samen van 10 lessen voor een soepele overgang naar de nieuwe school in Nederland of België. Uw kind volgt 2,5 tot 3 uur per week Nederlands op afstand, inclusief een Skype-les van 45 minuten per week of per 2 weken.

Online boost programma’s

Boost programma basisonderwijs of voortgezet onderwijs
Wij richten ons met uw kind op de belangrijkste leerdoelen ter voorbereiding op het aankomende leerjaar in Nederland of Vlaanderen. Wij maken daarbij ook een selectie van onderwerpen die leerlingen als ingewikkeld ervaren als het gaat om lees- en schrijfvaardigheid en de woordenschatontwikkeling.

Boost programma cultureel en maatschappelijk
Ter voorbereiding op het leven in Nederland of Vlaanderen behandelen wij verschillende cultureel-maatschappelijke onderwerpen die betrekking hebben op actualiteiten, topografie, normen en waarden, kunst, geschiedenis en cultuur.

Boost programma spelling en schooltaal
Nederlandse spelling vormt vaak een struikelblok. In de aanloop naar het nieuwe schooljaar oefenen wij de spellingsregels met uw kind. Daarnaast besteden wij aandacht aan schooltaalwoorden, die gebruikt worden tijdens de verschillende schoolvakken. Een goed begrip van schooltaalwoorden is van directe invloed op het goed begrijpen van leerstof voor vakken als rekenen, aardrijkskunde, natuurkunde of geschiedenis.

Meer informatie

Lesgelden en overige details vindt u in de Algemene Voorwaarden.

 

Vraag hier een gratis proefles aan

LO img