LO image

Nederlandse Taal en Cultuur voortgezet onderwijs – online

Het lesprogramma van LanguageOne Online voor Nederlandstalige leerlingen in het voortgezet onderwijs is gericht op de instroom in het Nederlandse, Vlaamse en internationale onderwijs en op de voorbereiding op een Nederlands examen.

LanguageOne heeft een nieuw Nederlands lesprogramma ontwikkeld volgens de curriculum-eisen van het International Baccalaureate® (IB), dat voldoet aan de kerndoelen van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs en de Referentieniveaus voor taal. De nadruk in onze werkwijze ligt vooral op het leren gebruiken van de Nederlandse taal. Uw kind gaat aan de slag met betekenisvolle taal- en cultuurtaken, die passen in de belevingswereld van uw kind en eventuele terugkeer naar Nederland of Vlaanderen vergemakkelijken.

Onze leerlingen volgen 2,5 tot 3 uur per week of per twee weken thematisch onderwijs opgedeeld in zogenaamde units, inclusief een Skype-les van 30 minuten. Een unit is een lespakket over een bepaald thema dat binnen een aantal weken wordt behandeld. In de units komen verschillende vaardigheden zoals lezen, schrijven, spreken en luisteren rondom een (cultureel) thema aan bod. Elke unit wordt afgesloten met een assessment.

De Skype-les vindt plaats op een vast moment in de week, waarin de docent instructie geeft, werk bespreekt, feedback geeft en uw kind op weg helpt met de vervolgopdrachten. Ouders en leerling ontvangen van de docent een jaarplanning, zodat inzichtelijk is wat er per week op het programma staat. Wij werken in een eigentijdse leeromgeving, waardoor de voortgang inzichtelijk is voor de leerkracht, leerling en ouders.

In de praktijk: Unit ‘Je leven is een bestseller’

De invloed van het lezen van literatuur op onze sociale vaardigheden en empathisch vermogen staat centraal binnen deze unit. Onze leerlingen lezen, analyseren en bespreken met elkaar het boek ‘Latino King’ van Bibi Dumon Tak. Aan de hand van creatieve schrijfopdrachten leert uw kind het verschil tussen fictie en non-fictie. Als afsluiting van de unit onderzoeken onze leerlingen de werkelijke verhalen achter het boek ‘Latino King’.

Examens
Onze leerlingen worden bij voldoende kennis van het Nederlands door ons voorbereid op deelname aan het CNaVT-examen, het IB Dutch A SSST of het Dutch ATAR examen.

Meer informatie

Lesgelden en overige details vindt u in de Algemene Voorwaarden.

Docenten

Else-Marike Kepel
Amara Kwekkeboom
Jan Louter
Ionica Lub
Job Mager
Isabella Vink
Tom Coller
Paulien Jongman

Vraag hier een gratis proefles aan

LO img