Nederlandse Taal en Cultuur voortgezet onderwijs – geïntegreerd

Nederlandstalige leerlingen op de Compass International School Doha kunnen gebruik maken van de mogelijkheid Nederlands als vak te volgen in het rooster van Compass. Het geïntegreerde lesprogramma van LanguageOne Doha voor leerlingen in het voortgezet onderwijs maakt de instroom in het Nederlandse, Vlaamse en internationale onderwijs en de voorbereiding op een Nederlands examen mogelijk.

LanguageOne heeft een nieuw Nederlands lesprogramma ontwikkeld volgens de curriculum-eisen van het International Baccalaureate® (IB), dat voldoet aan de kerndoelen van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs en de Referentieniveaus voor taal. De nadruk in onze werkwijze ligt vooral op het leren gebruiken van de Nederlandse taal. Uw kind gaat aan de slag met betekenisvolle taal- en cultuurtaken, die passen in de belevingswereld van uw kind en eventuele terugkeer naar Nederland of Vlaanderen vergemakkelijken.

Het onderwijs is thematisch en opgedeeld in zogenaamde units. Een unit is een lespakket over een bepaald thema dat binnen een aantal weken wordt behandeld. In de units komen verschillende vaardigheden zoals lezen, schrijven, spreken en luisteren rondom een (cultureel) thema aan bod. Uw kind werkt aan betekenisvolle taal- en cultuurtaken, die passen in de belevingswereld van uw kind en eventuele terugkeer naar Nederland of Vlaanderen vergemakkelijken. Elke unit wordt afgesloten met een assessment.

In de praktijk: Unit ‘Wij zijn allemaal migranten’

Onze leerlingen leren over de verschillen tussen mensen, waar iedereen vandaan komt en waar je als mens voor staat. Het onderwerp migratie komt aan de orde, waarbij onze leerlingen samen werken aan verschillende opdrachten. Uw kind doet onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog en gaat erover in discussie met klasgenoten.

Examens

Onze leerlingen kunnen voorbereid worden op een (eind)examen. Begeleiding tot deelname aan het CNaVT-examen, het Dutch A Literature IB Diploma Programme of de Britse A-level examens is mogelijk in overleg met de docent. De A-level examens worden echter in de zomer van 2018 voor het laatst aangeboden.