LO image

Nederlandse Taal en Cultuur voortgezet onderwijs – naschools

Het lesprogramma van LanguageOne Doha voor Nederlandstalige leerlingen in het voortgezet onderwijs maakt de instroom in het Nederlandse, Vlaamse en internationale onderwijs en de voorbereiding op een Nederlands examen mogelijk. 

LanguageOne heeft een nieuw Nederlands lesprogramma ontwikkeld volgens de curriculum-eisen van het International Baccalaureate® (IB), dat voldoet aan de kerndoelen van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs en de Referentieniveaus voor taal. De nadruk in onze werkwijze ligt vooral op het leren gebruiken van de Nederlandse taal. Uw kind gaat aan de slag met betekenisvolle taal- en cultuurtaken, die passen in de belevingswereld van uw kind en eventuele terugkeer naar Nederland of Vlaanderen vergemakkelijken.

Onze leerlingen volgen na schooltijd, op de Compass International School Doha, 3 uur per week thematisch onderwijs opgedeeld in zogenaamde units. Verder krijgen zij een huiswerkopdracht van ten minste één uur. Een unit is een lespakket over een bepaald thema dat binnen een aantal weken wordt behandeld. In de units komen verschillende vaardigheden zoals lezen, schrijven, spreken en luisteren rondom een (cultureel) thema aan bod. Elke unit wordt afgesloten met een assessment.

In de praktijk: Unit ‘Je leven is een bestseller’
De invloed van het lezen van literatuur op onze sociale vaardigheden en empathisch vermogen staat centraal binnen deze unit. Onze leerlingen lezen, analyseren en bespreken met elkaar het boek ‘Latino King’ van Bibi Dumon Tak. Aan de hand van creatieve schrijfopdrachten leert uw kind het verschil tussen fictie en non-fictie. Als afsluiting van de unit onderzoeken onze leerlingen de werkelijke verhalen achter het boek ‘Latino King’.

Examens
Onze leerlingen kunnen bij voldoende kennis van het Nederlands door ons voorbereid worden op deelname aan het CNaVT-examen of het Dutch A Literature IB Diploma Programme.

Meer informatie
Uitgebreide informatie over onder andere intake en plaatsing, toetsing, ouderbetrokkenheid en kwaliteit vindt u in de schoolgids.

Rooster
De lessen vinden plaats op dinsdag van 15:30 tot 18:30 uur op Compass International School Doha, locatie Gharaffa.

Inschrijven
Neem contact op met monica.mansveld@languageone.org 

 

LO img