Advies en begeleiding

Voor gezinnen die naar het buitenland verhuizen of terugkeren naar het thuisland biedt LanguageOne passend advies en gerichte begeleiding. Een verhuizing is natuurlijk heel spannend , vooral voor kinderen. Wij weten dat ouders veel belang hechten aan het wegnemen van onzekerheid bij de kinderen en hen zo optimaal mogelijk willen voorbereiden. Scholing en het creëren van een thuisgevoel staan voorop. Afhankelijk van uw wensen en doelstellingen bereiden wij uw kind voor en zetten wij ons ervoor in dat uw kind met het volste vertrouwen een nieuwe (school)fase ingaat. Zo maken wij elke internationale verhuizing vanuit onze expertise en achtergrond tot een succes.

Advisering onderwijs bij internationaal verhuizen
LanguageOne vormt met 10 eigen schoollocaties en internationale partnerscholen wereldwijd een uniek kennisnetwerk voor internationaal en Nederlands onderwijs. Wij kunnen u uitstekend adviseren over passende onderwijsvormen en scholen voor uw kind, hier in Nederland en in het buitenland.

Meertaligheid in het gezin
Hecht u er belang aan dat uw kind een extra taal leert? Of spreken u en uw partner een verschillende taal? Wij geven u graag de handvatten voor een succesvolle meertalige opvoeding.

Ontdek exact onze tarieven en mogelijkheden