Nederlands voor beginners basisonderwijs – naschools

Het lesprogramma Nederlands voor beginners van LanguageOne Hong Kong is geschikt voor kinderen van 3 t/m 9 jaar, die vrijwel geen Nederlands spreken en het Nederlands als nieuwe taal moeten aanleren. Het Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) programma dat uw kind volgt is afgestemd op het aanleren van Nederlands als vreemd taal.

De nadruk in het programma Nederlands voor beginners ligt op de communicatieve vaardigheden spreken en luisteren. We werken aan opdrachten die te maken hebben met dagelijkse taken en bezigheden, die kinderen in Nederland of België tegen kunnen komen. Zo vergroten we de woordenschat en taalvaardigheid.

Onze leerlingen volgen na schooltijd in Cyberport 2 uur per week Nederlands, dat wordt gegeven door bevoegde leerkrachten met ervaring in het Nederlandse onderwijs en/of Nederlands onderwijs in het buitenland. In de lessen presenteren wij een rijk aanbod van lesstof. Via verschillende werkvormen versterken wij de motivatie en het leerplezier.

Meer informatie

Lesgelden en overige details vindt u in de Algemene Voorwaarden.