Nederlandse Taal en Cultuur voor peuters en kleuters- naschools

In de lessen van de peuters en kleuters op LanguageOne Hong Kong schenken wij veel aandacht aan het verrijken van de Nederlandse woordenschat, mondelinge taalvaardigheid en ontluikende en beginnende geletterdheid. Uw peuter gaat aan de slag met concreet materiaal, we doen spelletjes, zingen liedjes en stimuleren de eigen inbreng van uw kind.

Nederlands onderwijs in het buitenland

Onze jongste leerlingen volgen op de Bradbury School 2,25 uur per week thematisch onderwijs opgedeeld in zogenaamde units. Een unit is een lespakket over een bepaald thema dat binnen een aantal weken wordt behandeld. Via verschillende werkvormen versterken wij de motivatie en het leerplezier. Uw peuter of kleuter werkt samen met klasgenootjes aan betekenisvolle taal- en cultuurtaken, die passen in de belevingswereld van uw kind en een goede voorbereiding bieden op de Nederlandse lessen in het basisonderwijs.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de intake en plaatsing, toetsing en ouderbetrokkenheid vindt u in de schoolgids.

Lesgelden

Het lesgeld voor het peuter/kleuterprogramma is HKD 17.500. Verdere details met betrekking tot lesgeld en betaling staan vermeld in onze Algemene Voorwaarden.

Rooster

Onze peuters en kleuters hebben elke woensdag les van 15:45 tot 18:00 op de Bradbury School.