Nederlands voor beginners basisonderwijs – naschools

Het lesprogramma Nederlands voor beginners van LanguageOne Kuala Lumpur is geschikt voor kinderen van 4 t/m 7  jaar, die vrijwel geen Nederlands spreken en het Nederlands als nieuwe taal moeten aanleren. Het Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) programma dat uw kind volgt is afgestemd op het aanleren van Nederlands als vreemde taal.

De nadruk in het programma Nederlands voor beginners ligt op de communicatieve vaardigheden spreken en luisteren. We werken aan opdrachten die te maken hebben met dagelijkse taken en bezigheden, die kinderen in Nederland of België tegen kunnen komen. Zo vergroten we de woordenschat en taalvaardigheid.

Onze leerlingen volgen na schooltijd, op de Mont’ Kiara International School (M’KIS) 2,5 per week Nederlands, dat wordt gegeven door bevoegde leerkrachten met ervaring in het Nederlandse onderwijs en/of Nederlands onderwijs in het buitenland. In de lessen presenteren wij een rijk aanbod van lesstof. Via verschillende didactische werkvormen versterken wij de motivatie en het leerplezier.

Meer informatie
Uitgebreide informatie over onder andere intake en plaatsing, toetsing, ouderbetrokkenheid en kwaliteit vindt u in de schoolgids.

Lesgelden
Het lesgeld voor beginners in het basisonderwijs is MYR 6100. Verdere details met betrekking tot het lesgeld en betaling staan vermeld in onze Algemene Voorwaarden.

Rooster
De lessen zijn op donderdag van 15:30-18:00 uur op de M’KIS.