LO image

Nederlandse Taal en Cultuur voortgezet onderwijs – naschools

Het lesprogramma van LanguageOne Kuala Lumpur voor Nederlandstalige leerlingen in het voortgezet onderwijs (t/m leerjaar 4) maakt instroom in het Nederlandse, Vlaamse en internationale onderwijs mogelijk.

LanguageOne heeft een nieuw Nederlands lesprogramma ontwikkeld volgens de curriculum-eisen van het International Baccalaureate® (IB), dat voldoet aan de kerndoelen van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs en de Referentieniveaus voor taal. De nadruk in onze werkwijze ligt vooral op het leren gebruiken van de Nederlandse taal. Uw kind gaat aan de slag met betekenisvolle taal- en cultuurtaken, die passen in de belevingswereld van uw kind en eventuele terugkeer naar Nederland of Vlaanderen vergemakkelijken.

Onze leerlingen volgen na schooltijd op de Mont’ Kiara International School (M’KIS) of op The International School of Kuala Lumpur (ISKL) 3 uur per week thematisch onderwijs opgedeeld in zogenaamde units. Verder krijgen zij een thuisopdracht van ten minste één uur. Een unit is een lespakket over een bepaald thema dat binnen een aantal weken wordt behandeld. In de units komen verschillende vaardigheden zoals lezen, schrijven, spreken en luisteren rondom een (cultureel) thema aan bod. Elke unit wordt afgesloten met een assessment.

In de praktijk: Unit ‘Wij zijn allemaal migranten’
Onze leerlingen leren over de verschillen tussen mensen, waar iedereen vandaan komt en waar je als mens voor staat. Het onderwerp migratie komt aan de orde, waarbij onze leerlingen samen werken aan verschillende opdrachten. Uw kind doet onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog en gaat erover in discussie met klasgenoten.

Examens
Op dit moment bieden wij in Kuala Lumpur een programma aan tot en met leerjaar 4. Onze leerlingen kunnen bij voldoende kennis van het Nederlands via LanguageOne Online voorbereid worden op deelname aan het CNaVT-examen, het IB Dutch A SSST of Dutch B SSST examen.

Meer informatie

Lesgelden en overige details vindt u in de Algemene Voorwaarden.

LO img