Muscat

Nederlands leren in Muscat
In Muscat woont een hechte Nederlandstalige gemeenschap. Men trekt ook in de weekenden vaak met elkaar op en we zien altijd mooie vriendschappen ontstaan tussen de leerlingen onderling en ook de ouders onderling. Ongeveer 70 leerlingen in de leeftijd van 3 tot en met 17 jaar volgen Nederlands taalonderwijs met aandacht voor de Nederlandse en Vlaamse cultuur. Wij zijn trots op de hechte onderwijsinhoudelijke samenwerking die wij al ruim 30 jaar hebben met de British School Muscat (BSM).

Behoud van de moedertaal in Muscat
Een goede beheersing van de moedertaal levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van uw kind en leidt tot betere schoolresultaten. Het helpt kinderen die net in Muscat wonen beter te integreren. Het is straks ook gemakkelijker voor uw meertalige kind om op termijn door te stromen naar de basisschool, voortgezet onderwijs, hogeschool en universiteit in Nederland of Vlaanderen als zij Nederlands onderwijs in het buitenland hebben genoten.

Renske Maandag
Locatieleider
Neem contact met mij op

LanguageOne Muscat

Ons nieuwe onderwijsprogramma in Muscat
Het International Baccalaureate® (IB) vormt het uitgangspunt voor ons nieuwe lesprogramma. De taalontwikkeling en leren met een betekenis is voor ons het belangrijkst. Daarnaast stimuleren we onze leerlingen om interactief met elkaar aan de slag te gaan. Leerplezier is daarmee gegarandeerd, in een leuke en inspirerende omgeving leert uw kind immers het meest! Wij bieden uw kind taaltaken gekoppeld aan thema’s, passend bij de wereld waarin wij nu leven. Het werken in taken, samenwerken met klasgenoten en de kennis opgedaan op de dagschool zorgen ervoor dat uw kind zich elke week in een taalrijke omgeving optimaal ontwikkelt in de Nederlandse taal.

In deze video ziet u kort wat de nieuwe lesmethode inhoudt. Wilt u uitgebreidere informatie download dan onze whitepaper.

Facebook feed
Laatste nieuws
01 november 2018
Wij feliciteren 46 LanguageOne leerlingen die geslaagd zijn voor een van de Nederlandse taalexamens. Wat een prestatie! Leerlingen uit Abu Dhabi, Duba...
Raising bilingual children
When families have the opportunity to move abroad they often focus their attention on the new aspects of life for their children: a new home, a new sc...
Lees artikel
Onze partnerscholen

Locatie