Nederlandse Taal en Cultuur voor peuters en kleuters – naschools

In de lessen van de peuters en kleuters op LanguageOne Muscat schenken wij veel aandacht aan het verrijken van de Nederlandse woordenschat, mondelinge taalvaardigheid en ontluikende en beginnende geletterdheid. Uw peuter of kleuter gaat aan de slag met concreet materiaal, we doen spelletjes, zingen liedjes en stimuleren de eigen inbreng van uw kind.

Nederlands onderwijs in het buitenland

Onze jongste leerlingen volgen 3 uur per week op de British School Muscat (BSM) of op de PDO School thematisch onderwijs opgedeeld in zogenaamde units. Een unit is een lespakket over een bepaald thema dat binnen een aantal weken wordt behandeld. Via verschillende werkvormen versterken wij de motivatie en het leerplezier. Uw peuter of kleuter werkt samen met klasgenootjes aan betekenisvolle taal- en cultuurtaken, die passen in de belevingswereld van uw kind en een goede voorbereiding bieden op de Nederlandse lessen in het basisonderwijs.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de intake en plaatsing, toetsing en ouderbetrokkenheid vindt u in de schoolgids.

Lesgelden

Het lesgeld voor het peuter/kleuterprogramma is €2630 (particulier tarief)| €4200 (corporate tarief). Verdere details met betrekking tot lesgeld en betaling kunt u vinden in onze Algemene Voorwaarden.

Rooster

GroepDagTijdLocatie
2dinsdag14:00-17:00PDO