LO image

Nederlandse Taal en Cultuur voortgezet onderwijs – naschools

Het lesprogramma van LanguageOne Muscat voor Nederlandstalige leerlingen in het voortgezet onderwijs maakt instroom in het Nederlandse, Vlaamse en internationale onderwijs en de voorbereiding op een Nederlands examen mogelijk.

LanguageOne heeft een nieuw Nederlands lesprogramma ontwikkeld volgens de curriculum-eisen van het International Baccalaureate® (IB), dat voldoet aan de kerndoelen van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs en de Referentieniveaus voor taal. De nadruk in onze werkwijze ligt vooral op het leren gebruiken van de Nederlandse taal. Uw kind gaat aan de slag met betekenisvolle taal- en cultuurtaken, die passen in de belevingswereld van uw kind en eventuele terugkeer naar Nederland of Vlaanderen vergemakkelijken.

Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs die wonen in Oman bieden wij het LanguageOne lesprogramma aan via afstandsonderwijs LanguageOne Online.  

Meer informatie

Lesgelden en overige details vindt u in de Algemene Voorwaarden.

 

LO img