Nederlandse Taal en Cultuur voortgezet onderwijs – naschools

Het lesprogramma van LanguageOne Muscat voor Nederlandstalige leerlingen in het voortgezet onderwijs maakt instroom in het Nederlandse, Vlaamse en internationale onderwijs en de voorbereiding op een Nederlands examen mogelijk.

LanguageOne heeft een nieuw Nederlands lesprogramma ontwikkeld volgens de curriculum-eisen van het International Baccalaureate® (IB), dat voldoet aan de kerndoelen van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs en de Referentieniveaus voor taal. De nadruk in onze werkwijze ligt vooral op het leren gebruiken van de Nederlandse taal. Uw kind gaat aan de slag met betekenisvolle taal- en cultuurtaken, die passen in de belevingswereld van uw kind en eventuele terugkeer naar Nederland of Vlaanderen vergemakkelijken.

Onze leerlingen volgen na schooltijd op de British School Muscat 3 uur per week thematisch onderwijs opgedeeld in zogenaamde units. Verder krijgen zij een huiswerkopdracht van ten minste één uur. Een unit is een lespakket over een bepaald thema dat binnen een aantal weken wordt behandeld. In de units komen verschillende vaardigheden zoals lezen, schrijven, spreken en luisteren rondom een (cultureel) thema aan bod. Elke unit wordt afgesloten met een assessment.

In de praktijk: Unit ‘Je leven is een bestseller’

De invloed van het lezen van literatuur op onze sociale vaardigheden en empathisch vermogen staat centraal binnen deze unit. Onze leerlingen lezen, analyseren en bespreken met elkaar het boek ‘Latino King’ van Bibi Dumon Tak. Aan de hand van creatieve schrijfopdrachten leert uw kind het verschil tussen fictie en non-fictie. Als afsluiting van de unit onderzoeken onze leerlingen de werkelijke verhalen achter het boek ‘Latino King’.

Examens
Onze leerlingen kunnen voorbereid worden op een (eind)examen. Begeleiding tot deelname aan het CNaVT-examen of het IB-examen (Diploma Programme).

Meer informatie

Uitgebreide informatie over onder andere intake en plaatsing, toetsing, ouderbetrokkenheid en kwaliteit vindt u in de schoolgids.

Lesgelden

Het lesgeld is €3260 (particulier tarief)|€4400 (corporate tarief). Verder details met betrekking tot het lesgeld en betaling kunt u vinden in onze Algemene Voorwaarden.

Rooster

LeerjaarDagTijdLocatie
alle leerjarenmaandag14:00-17:00BSM