Nederlandse Taal en Cultuur voor peuters en kleuters – naschools

In de lessen van de kleuters bij LanguageOne Perth schenken wij veel aandacht aan het verrijken van de Nederlandse woordenschat, mondelinge taalvaardigheid en ontluikende en beginnende geletterdheid. Uw kleuter gaat aan de slag met concreet materiaal, we doen spelletjes, zingen liedjes en stimuleren de eigen inbreng van uw kind.

Nederlands onderwijs in het buitenland

Onze jongste leerlingen volgen 2 uur per week op de Quintilian School thematisch onderwijs opgedeeld in zogenaamde units. Een unit is een lespakket over een bepaald thema dat binnen een aantal weken wordt behandeld. Via verschillende werkvormen versterken wij de motivatie en het leerplezier. Uw peuter of kleuter werkt samen met klasgenootjes aan betekenisvolle taal- en cultuurtaken, die passen in de belevingswereld van uw kind en een goede voorbereiding bieden op de Nederlandse lessen in het basisonderwijs.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over de intake en plaatsing, toetsing en ouderbetrokkenheid vindt u in de schoolgids.

Lesgelden

De lesgelden voor het schooljaar 2018 kunt u vinden in onze Algemene Voorwaarden.

Rooster

De peuters en kleuters hebben elke dinsdag van 15:45 to 17:45 Nederlandse les op de Quintilian School.