Nederlandse Taal en Cultuur basisonderwijs – privé

Het lesprogramma van LanguageOne Perth voor Nederlandstalige leerlingen in het basis- of primair onderwijs is gericht op de taaldomeinen lezen, schrijven, mondelinge taalvaardigheid en taalverzorging. De lessen worden privé aangeboden en zijn volledig toegespitst op het niveau van de leerling. Ons onderwijs wordt gegeven door bevoegde leerkrachten met ervaring in het Nederlands onderwijs en/of Nederlands onderwijs in het buitenland. In de lessen presenteren wij een rijk aanbod van lesstof. Door in te spelen op de huidige tijdgeest en de internationale omgeving waarin uw kind opgroeit, stimuleren wij uw kind zijn eigen taalkennis in te zetten om de Nederlandse taal verder te ontwikkelen. Via verschillende werkvormen versterken wij de motivatie en het leerplezier.

Onze leerlingen volgen 1 of 1,5 uur per week privéles voor, tijdens of na schooltijd, bij de leerling thuis, op de dagschool of op de Quintilian School. Wij maken in groep 3 gebruik van De Leessleutel en in groep 4 tot en met 8 van de methode Taal Actief.

Ons lesprogramma is aanvullend op het onderwijs dat uw kind op de dagschool krijgt. Door taken te geven die aansluiten op de eigen ervaringen en de omgeving van uw kind, wordt het belang van de Nederlandse taal en cultuur duidelijk. Dit zorgt ervoor dat onze leerlingen een intrinsieke motivatie ontwikkelen om zich alle taaldomeinen eigen te maken.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over onder andere intake en plaatsing, toetsing, ouderbetrokkenheid en kwaliteit vindt u in de schoolgids.

Tarieven

De lesgelden voor het schooljaar 2020 kunt u vinden in onze Algemene Voorwaarden.

Rooster

In overleg