Nederlandse Taal en Cultuur voortgezet onderwijs – naschools

Het lesprogramma van LanguageOne Perth voor Nederlandstalige leerlingen in klas 1 tot en met 6 van het voortgezet onderwijs maakt instroom in het Nederlandse, Vlaamse en internationale onderwijs en de voorbereiding op een Nederlands examen mogelijk.

LanguageOne heeft een nieuw Nederlands lesprogramma ontwikkeld volgens de curriculum-eisen van het International Baccalaureate® (IB), dat voldoet aan de kerndoelen van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs en de Referentieniveaus voor taal. De nadruk in onze werkwijze ligt vooral op het leren gebruiken van de Nederlandse taal. Uw kind gaat aan de slag met betekenisvolle taal- en cultuurtaken, die passen in de belevingswereld van uw kind en eventuele terugkeer naar Nederland of Vlaanderen vergemakkelijken.

Onze leerlingen volgen na schooltijd op de Quintilian School 2 uur per week thematisch onderwijs opgedeeld in zogenaamde units. Verder krijgen zij een huiswerkopdracht van ten minste één uur. Een unit is een lespakket over een bepaald thema dat binnen een aantal weken wordt behandeld. In de units komen verschillende vaardigheden zoals lezen, schrijven, spreken en luisteren rondom een (cultureel) thema aan bod. Elke unit wordt afgesloten met een assessment.

In de praktijk: Unit ‘Leven in het buitenland’

Onze leerlingen werken aan hun literaire vaardigheden. Zij verdiepen zich in de vraag of  het leven in het buitenland van invloed is op hun persoonlijke ontwikkeling. De leerlingen lezen het boek ‘Heimwee naar hagelslag’ en maken daar een boekverwerkingsopdracht over. Verder doen onze leerlingen onderzoek naar de emigratiegeschiedenis van Nederlanders en als opdracht schrijven zij een informele brief en maken ze een poster.

Examens
Onze leerlingen kunnen voorbereid worden op een (eind)examen. Begeleiding tot deelname aan het CNaVT-examen, het Dutch A Literature IB Diploma Programme of het Australische ATAR behoort tot de mogelijkheden. 

Meer informatie

Uitgebreide informatie over onder andere intake en plaatsing, toetsing, ouderbetrokkenheid en kwaliteit vindt u in de schoolgids.

Tarieven

De lesgelden voor het schooljaar 2018 kunt u vinden in onze Algemene Voorwaarden.

Rooster

De Nederlandse les is op maandag van 15:45 tot 17:45 op de ISWA.