LO image

Nederlandse Taal en Cultuur basisonderwijs – geïntegreerd of deels geïntegreerd

Nederlandstalige leerlingen op de Shanghai Community International School (SCIS) kunnen gebruik maken van de mogelijkheid Nederlands als vak te volgen, volledig geïntegreerd in het rooster van de SCIS. Nederlandstalige leerlingen op de Western International School of Shanghai (WISS), Shanghai Community International School (SCIS) en Dulwich College volgen een gedeeltelijk geïntegreerd NTC-programma. De lesprogramma’s zijn gericht op de taaldomeinen lezen, schrijven, mondelinge taalvaardigheid en taalverzorging. Ons onderwijs wordt gegeven door bevoegde leerkrachten met ervaring in het Nederlandse en/of internationale onderwijs. In de lessen presenteren wij een rijk aanbod van lesstof. Door in te spelen op de huidige tijdgeest en de internationale omgeving waarin uw kind opgroeit, stimuleren wij uw kind zijn eigen taalkennis in te zetten om de Nederlandse taal verder te ontwikkelen. Via verschillende werkvormen versterken wij de motivatie en het leerplezier.

In de praktijk: Unit ‘Who we are’

Onze leerlingen leren over de verschillen tussen mensen, waar iedereen vandaan komt en waar jij als mens voor staat. In groep 3/4 maken de leerlingen raadsels en versturen deze als post naar hun familie. Groep 5/6 maakt een schoolkrant, waarin de kinderen de opgedane kennis over het menselijk lichaam delen. De leerlingen uit groep 7/8 bereiden een presentatie voor over hun eigen persoonlijkheid en via interviews proberen zij nog meer over elkaar te weten te komen.

Meer informatie

Lesgelden en overige details vindt u in de Algemene Voorwaarden.

 

 

LO img