Nederlandse Taal en Cultuur basisonderwijs – naschools

Het lesprogramma van LanguageOne Shanghai-Suzhou voor Nederlandstalige leerlingen in het basis- of primair onderwijs is gericht op de taaldomeinen lezen, schrijven, mondelinge taalvaardigheid en taalverzorging. Ons onderwijs wordt gegeven door bevoegde leerkrachten met ervaring in het Nederlandse onderwijs en/of Nederlands onderwijs in het buitenland. In de lessen presenteren wij een rijk aanbod van lesstof. Door in te spelen op de huidige tijdgeest en de internationale omgeving waarin uw kind opgroeit, stimuleren wij uw kind zijn eigen taalkennis in te zetten om de Nederlandse taal verder te ontwikkelen. Via verschillende didactische werkvormen versterken wij de motivatie en het leerplezier.

Onze leerlingen volgen na schooltijd, op de Shanghai Community International School (SCIS), Western International School Shanghai (WISS),  Nord Anglia International School (NAIS) of Dulwich College 2,5 uur per week thematisch onderwijs opgedeeld in zogenaamde units. Een unit is een lespakket over een bepaald thema dat binnen een aantal weken wordt behandeld. Uw kind werkt aan betekenisvolle taal- en cultuurtaken, die passen in de belevingswereld van uw kind en eventuele terugkeer naar Nederland of Vlaanderen vergemakkelijken.

Ons lesprogramma is aanvullend op het leren lezen die uw kind krijgt op de dagschool. Door taken te geven die uw kind begrijpt en ziet als belangrijk, ervaart uw kind gelijk het belang van de Nederlandse taal en cultuur. Dit zorgt ervoor dat onze leerlingen een intrinsieke motivatie ontwikkelen om alle taaldomeinen te willen leren

In de praktijk: Unit ‘Who we are’

Onze leerlingen leren over de verschillen tussen mensen, waar iedereen vandaan komt en waar jij als mens voor staat. In groep 3/4 maken de leerlingen raadsels en versturen deze als post naar hun familie. Groep 5/6 maakt een schoolkrant, waarin de kinderen de opgedane kennis over het menselijk lichaam delen. De leerlingen uit groep 7/8 bereiden een presentatie voor over hun eigen persoonlijkheid en via interviews proberen zij nog meer over elkaar te weten te komen.

Lesgelden 2018-2019

Het lesgeld in Shanghai is CNY 20.300 en in Suzhou CNY 21.800. Verdere details met betrekking tot lesgeld en betaling staan vermeld in onze Algemene Voorwaarden.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over onder andere intake en plaatsing, toetsing, ouderbetrokkenheid en kwaliteit vindt u in de schoolgids.

Rooster

Groep Dag Tijd Locatie
3-4 maandag 16:00-18:15 SCIS Hongqiao Main Campus
5-6-7 maandag 16:00-18:15 SCIS Hongqiao Main Campus
8 maandag 16:15-18:30 SCIS Hongqiao Main Campus
3-4 woensdag 16:00-18:15 NAIS
5-6 woensdag 16:00-18:15 NAIS
7-8-VO woensdag 16:00-18:15 NAIS
4-5 donderdag 15:45-18:15 Dulwich College Suzhou
6-7-8 donderdag 15:45-18:15 Dulwich College Suzhou
8-VO dinsdag 15:45-18:00 WISS