LO image

Nederlandse Taal en Cultuur voortgezet onderwijs – naschools

Het lesprogramma van LanguageOne Shanghai-Suzhou voor Nederlandstalige leerlingen in het voortgezet onderwijs maakt instroom in het Nederlandse, Vlaamse en internationale onderwijs en de voorbereiding op een Nederlands examen mogelijk.

LanguageOne heeft een Nederlands lesprogramma ontwikkeld volgens de curriculum-eisen van het International Baccalaureate® (IB), dat voldoet aan de kerndoelen van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs en de Referentieniveaus voor taal. De nadruk in onze werkwijze ligt vooral op het leren gebruiken van de Nederlandse taal. Uw kind gaat aan de slag met betekenisvolle taal- en cultuurtaken, die passen in de belevingswereld van uw kind en eventuele terugkeer naar Nederland of Vlaanderen vergemakkelijken.

Onze leerlingen volgen na schooltijd, op de Shanghai Community International SchoolNord Anglia International School of Dulwich College 2,5 uur per week thematisch onderwijs opgedeeld in zogenaamde units. Verder krijgen zij een huiswerkopdracht van ten minste één uur.
Een unit is een lespakket over een bepaald thema dat binnen een aantal weken wordt behandeld. In de units komen verschillende vaardigheden zoals lezen, schrijven, spreken en luisteren rondom een (cultureel) thema aan bod. Elke unit wordt afgesloten met een assessment.

In de praktijk: Unit ‘Wij zijn allemaal migranten’
Onze leerlingen leren over de verschillen tussen mensen, waar iedereen vandaan komt en waar je als mens voor staat. Het onderwerp migratie komt aan de orde, waarbij onze leerlingen samen werken aan verschillende opdrachten. Uw kind doet onderzoek naar de Tweede Wereldoorlog en gaat erover in discussie met klasgenoten.

Examens
Onze leerlingen worden bij voldoende kennis van het Nederlands door ons voorbereid op deelname aan het CNaVT-examen, het IB Dutch A SSST of Dutch B SL/HL examen.

Meer informatie
Lesgelden en overige details vindt u in de Algemene Voorwaarden.

LO img