Nederlandse Taal en Cultuuronderwijs voor peuters en kleuters – naschools

In de lessen van de peuters en kleuters op LanguageOne Shanghai-Suzhou schenken wij veel aandacht aan het verrijken van de Nederlandse woordenschat, mondelinge taalvaardigheid en ontluikende en beginnende geletterdheid. Uw peuter of kleuter gaat aan de slag met concreet materiaal, we doen spelletjes, zingen liedjes en stimuleren de eigen inbreng van uw kind.

Nederlands onderwijs in het buitenland
Onze jongste leerlingen volgen 2,5 tot 3 uur per week op de Shanghai Community International School (SCIS) thematisch onderwijs opgedeeld in zogenaamde units. Een unit is een lespakket over een bepaald thema dat binnen een aantal weken wordt behandeld. Via verschillende werkvormen versterken wij de motivatie en het leerplezier. Uw peuter of kleuter werkt samen met klasgenootjes aan betekenisvolle taal- en cultuurtaken, die passen in de belevingswereld van uw kind en een goede voorbereiding bieden op de Nederlandse lessen in het basisonderwijs.

Lesgelden 2018-2019
Het lesgeld voor het peuter/kleuterprogramma in Shanghai is CNY 12.800 en in Suzhou CNY 14.300. Verdere details met betrekking tot het lesgeld en betaling staan vermeld in onze Algemene Voorwaarden.

Meer informatie
Uitgebreide informatie over de intake en plaatsing, toetsing en ouderbetrokkenheid vindt u in de schoolgids.

Rooster

Groep Dag Tijd Locatie
A-1-2 maandag 15:45-18:15 SCIS Hongqiao Main Campus
A-1-2 woensdag 12:00-15:00 SCIS Pudong
A-1-2 donderdag 12:30-15:30 Dulwich College Suzhou
A-1-2 dinsdag 15:30-18:00 WISS Shanghai