LO image

Nederlands voor beginners basis- en voortgezet onderwijs – naschools

Het lesprogramma Nederlands voor beginners van LanguageOne Singapore is geschikt voor kinderen van 4 t/m 16 jaar, die vrijwel geen Nederlands spreken en het Nederlands als nieuwe taal moeten aanleren. Het Nederlandse Taal en Cultuur (NTC) programma dat uw kind volgt is afgestemd op het aanleren van Nederlands als vreemde taal.

De nadruk in het programma Nederlands voor beginners ligt op de communicatieve vaardigheden spreken en luisteren. We werken aan opdrachten die te maken hebben met dagelijkse taken en bezigheden, die kinderen in Nederland of België tegen kunnen komen. Zo vergroten we de woordenschat en taalvaardigheid.

Onze leerlingen volgen na schooltijd, op de Hollandse School (HSL) 2,5 per week Nederlands, dat wordt gegeven door leerkrachten met ervaring in het Nederlandse onderwijs en/of Nederlands onderwijs in het buitenland. In de lessen presenteren wij een rijk aanbod van lesstof. Via verschillende didactische werkvormen versterken wij de motivatie en het leerplezier.

Meer informatie

Lesgelden en overige details vindt u in de Algemene Voorwaarden.

LO img