Nederlandse Taal en Cultuur basisonderwijs – geïntegreerd

Nederlandstalige leerlingen kunnen gebruik maken van de mogelijkheid Nederlands als vak te volgen in het rooster van de German European School Singapore (GESS). Het lesprogramma is gericht op de taaldomeinen lezen, schrijven, mondelinge taalvaardigheid en taalverzorging. Ons onderwijs wordt gegeven door bevoegde leerkrachten met ervaring in het Nederlandse en/of internationale onderwijs. In de lessen presenteren wij een rijk aanbod van lesstof. Door in te spelen op de huidige tijdgeest en de internationale omgeving waarin uw kind opgroeit, stimuleren wij uw kind zijn eigen linguïstische kennis in te zetten om de Nederlandse taal verder te ontwikkelen. Via verschillende didactische werkvormen versterken wij de motivatie en het leerplezier.

In de praktijk: Unit ‘Who we are’

Onze leerlingen leren over de verschillen tussen mensen, waar iedereen vandaan komt en waar jij als mens voor staat. In groep 3/4 maken de leerlingen raadsels en versturen deze als post naar hun familie. Groep 5/6 maakt een schoolkrant, waarin de kinderen de opgedane kennis over het menselijk lichaam delen. De leerlingen uit groep 7/8 bereiden een presentatie voor over hun eigen persoonlijkheid en via interviews proberen zij nog meer over elkaar te weten te komen.

Meer informatie

Uitgebreide informatie over onder andere intake en plaatsing, toetsing, ouderbetrokkenheid en kwaliteit vindt u in de schoolgids.

Lesgelden

De lesgelden voor het schooljaar 2018-2019 kunt u vinden in onze Algemene Voorwaarden. Let op: facturatie vindt plaats via de GESS.

Rooster

De lessen voor de leerlingen van groep 3 t/m 7 vinden plaats van 15:00-17:45 uur op de GESS.