LO image

Nederlandse Taal en Cultuur voortgezet onderwijs – geïntegreerd

De Nederlandstalige leerlingen op de German European School Singapore (GESS) kunnen gebruik maken van de mogelijkheid Nederlands als vak te volgen in het rooster van de GESS. Het geïntegreerde lesprogramma van LanguageOne Singapore voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is gericht op de instroom in het Nederlandse, Vlaamse en internationale onderwijs en op de voorbereiding op een Nederlands examen.

LanguageOne heeft een nieuw Nederlands lesprogramma ontwikkeld volgens de curriculum-eisen van het International Baccalaureate® (IB) Middle Years Programme (MYP) en voldoet hiermee aan de kerndoelen van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs en de Referentieniveaus voor taal. De nadruk in onze werkwijze ligt vooral op het leren gebruiken van de Nederlandse taal. Uw kind gaat aan de slag met betekenisvolle taal- en cultuurtaken, die passen in de belevingswereld van uw kind en eventuele terugkeer naar Nederland of Vlaanderen vergemakkelijken.

Het onderwijs is thematisch en opgedeeld in zogenaamde units. Een unit is een lespakket over een bepaald thema dat binnen een aantal weken wordt behandeld. In de units komen verschillende vaardigheden zoals lezen, schrijven, spreken en luisteren rondom een (cultureel) thema aan bod. Uw kind werkt aan betekenisvolle taal- en cultuurtaken, die passen in de belevingswereld van uw kind en eventuele terugkeer naar Nederland of Vlaanderen vergemakkelijken. Elke unit wordt afgesloten met een assessment.

Examens

Onze leerlingen volgen 4 tot 5 uur per week Dutch A, volledig geïntegreerd in het Middle Years Programme (MYP) of het Diploma Programme (DP) van de GESS. Begeleiding tot deelname aan het CNaVT-examen of de Britse A-level examens is mogelijk. De A-level examens worden echter in de zomer van 2018 voor het laatst aangeboden.

In de praktijk: Unit ‘Leven in het buitenland’

Onze leerlingen werken aan hun literaire vaardigheden. Zij verdiepen zich in de vraag of  het leven in het buitenland van invloed is op hun persoonlijke ontwikkeling. De leerlingen lezen het boek ‘Heimwee naar hagelslag’ en maken daar een boekverwerkingsopdracht over. Verder doen onze leerlingen onderzoek naar de emigratiegeschiedenis van Nederlanders en als opdracht schrijven zij een informele brief en maken ze een poster.

Meer informatie
Informatie over onder andere intake en plaatsing, toetsing, ouderbetrokkenheid en kwaliteit vindt u in de LanguageOne schoolgids en/of via de German European School Singapore (GESS).

 

LO img