Dubai

Nederlands leren in de Verenigde Arabische Emiraten
LanguageOne geeft in Dubai inmiddels ruim 10 jaar taalonderwijs. We werken hier nauw samen met vier internationale scholen op verschillende locaties in Dubai: de Dubai International Academy, het Collegiate American School, de GEMS World Academy en het Kent College Dubai. Hierdoor vindt u eenvoudig een leslocatie voor uw kind, relatief dicht bij uw woning of werk. In Dubai geven we les aan ongeveer 400 leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Door samen te werken en met elkaar te leren is ons lesprogramma niet alleen effectief, het maakt leren leuk! We werken in kleine groepen, zodat iedereen maximale aandacht krijgt. Leerlingen in het voortgezet onderwijs bereiden wij voor op deelname aan het Dutch A en Dutch B examen binnen het IB Diploma Programme.

Behoud van de moedertaal in Dubai
Een goede beheersing van de moedertaal is belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind en zorgt voor betere schoolresultaten. Het helpt uw kinderen, als zij net in Dubai wonen, beter te integreren. Daarnaast maakt Nederlands onderwijs in het buitenland het makkelijker voor uw meertalige kind om op termijn door te stromen naar de basisschool, voortgezet onderwijs, hogeschool en universiteit in Nederland of Vlaanderen.

Mirjam van der Geijs
Locatieleider
Neem contact met mij op

LanguageOne Dubai

Een vernieuwd lesprogramma in Dubai
Wij werken met een vernieuwd lesprogramma, gebaseerd op internationale onderwijsmethodes. Het International Baccalaureate® (IB) geeft de uitgangspunten voor dit nieuwe lesprogramma waaraan internationale onderwijsmethodes ten grondslag liggen. Deze vernieuwde aanpak zorgt ervoor dat de samenwerking en interactie tussen de leerlingen wordt vergroot. Het werken met taaltaken binnen actuele thema’s maakt dat uw kind de taal daadwerkelijk leert te gebruiken. Dat motiveert en vergroot daarnaast ook het leerplezier.

Het is prachtig om te zien hoe onze leerlingen op hun eigen niveau overleggen, discussiëren, schrijven en de taal dan ook echt durven te gebruiken. Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs dat past binnen de internationale context waarin uw kind opgroeit en een eventuele terugkeer naar uw thuisland vergemakkelijkt.

Meer weten? In deze video ziet u beknopt wat het nieuwe lesprogramma inhoudt. Voor uitgebreide informatie kunt u onze whitepaper downloaden.

Laatste nieuws
19 juli 2019
We zijn alweer op de helft van het jaar 2019, de schoolvakanties in Nederland zijn begonnen en ook de LanguageOne scholen in het buitenland sluiten de...
‘Nederlands onderwijs kan leren van internationale scholen’
Ruim 13.000 Nederlandse kinderen volgen in het buitenland onderwijs in hun moedertaal. Dertienhonderd zijn leerlingen van LanguageOne, een internation...
Lees artikel
Onze partnerscholen en overige partnerorganisaties

Locatie