Dubai

JA, IK WIL EEN GRATIS ADVIESGESPREK DIRECT INSCHRIJVEN

Nederlands leren in de Verenigde Arabische Emiraten
LanguageOne geeft in Dubai inmiddels ruim 10 jaar taalonderwijs. We werken hier nauw samen met vier internationale scholen op verschillende locaties in Dubai: de Dubai International Academy, het Collegiate American School en het Kent College Dubai. Hierdoor vindt u eenvoudig een leslocatie voor uw kind, relatief dicht bij uw woning of werk. In Dubai geven we les aan ongeveer 400 leerlingen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Door samen te werken en met elkaar te leren is ons lesprogramma niet alleen effectief, het maakt leren leuk! We werken in kleine groepen, zodat iedereen maximale aandacht krijgt. Leerlingen in het voortgezet onderwijs bereiden wij voor op deelname aan het Dutch A en Dutch B examen binnen het IB Diploma Programme.

Klassikaal, digitaal of gecombineerd
Woont u te ver van onze schoollocatie? Geen punt! We bieden u de flexibiliteit die nodig is door uw kind via Nederlands afstandsonderwijs te begeleiden of deels op afstand en deels op school. Meer weten? Wij vertellen u graag meer!

 

JA, IK WIL EEN GRATIS ADVIESGESPREK test

LanguageOne Dubai

Een vernieuwd lesprogramma in Dubai
Wij werken met een vernieuwd lesprogramma, gebaseerd op internationale onderwijsmethodes. Het International Baccalaureate® (IB) geeft de uitgangspunten voor dit nieuwe lesprogramma waaraan internationale onderwijsmethodes ten grondslag liggen. Deze vernieuwde aanpak zorgt ervoor dat de samenwerking en interactie tussen de leerlingen wordt vergroot. Het werken met taaltaken binnen actuele thema’s maakt dat uw kind de taal daadwerkelijk leert te gebruiken. Dat motiveert en vergroot daarnaast ook het leerplezier.

Het is prachtig om te zien hoe onze leerlingen op hun eigen niveau overleggen, discussiëren, schrijven en de taal dan ook echt durven te gebruiken. Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs dat past binnen de internationale context waarin uw kind opgroeit en een eventuele terugkeer naar uw thuisland vergemakkelijkt.

Meer weten? In deze video ziet u beknopt wat het nieuwe lesprogramma inhoudt. Voor uitgebreide informatie kunt u onze whitepaper downloaden.

Direct inschrijven test

Interview LanguageOne leerling in Dubai

Contact

team lid

Mirjam van der Geijs

Locatieleider

BEKIJK DE WELKOMSTVIDEO test

Dubai

    Wanneer u op verzenden drukt, gaat u akkoord met onze privacy policy.