Vaak gestelde vragen

Wil je meer over ons weten?

FAQ LanguageOne

Het lesgeld verschilt per locatie en is te vinden in de algemene voorwaarden van iedere LanguageOne locatie. Afhankelijk van onder andere de leeftijd van uw kind, het moment van instromen en de lestijd wordt het lesgeld vastgesteld.

Uw zoon of dochter kan op ieder gewenst moment instromen bij LanguageOne. Een uitzondering hierop is het examenjaar. U kunt een afspraak maken met de locatieleider voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek zal eerst worden gekeken in welke groep uw kind geplaatst zal worden. In overleg met de locatieleider en de docent of leerkracht van uw kind wordt vervolgens de startdatum van de lessen vastgesteld.

Ja, de locatieleider van de huidige locatie kan u in contact brengen met de locatieleider van de nieuwe locatie. In overleg schrijft u uw kind dan in op de nieuwe locatie. Omdat u al klant bent bij LanguageOne, betaalt u uiteraard niet opnieuw het inschrijfgeld. De LanguageOne docenten van uw kind zullen bovendien onderling contact hebben, zodat uw kind zorgeloos in kan stromen in de nieuwe groep binnen hetzelfde lesprogramma.

Uiteraard. In de algemene voorwaarden is een restitutietabel opgenomen met periodes en percentages. Vertrekt u bijvoorbeeld in december, dan kunt u 40% van het lesgeld terugkrijgen. Dit kan alleen na een schriftelijke uitschrijving bij de locatieleider.

Ja, u kunt in drie termijnen het lesgeld van uw kind betalen. De splitsing van het bedrag, de kosten hiervan en de betreffende data kunt u vinden in de algemene voorwaarden van de LanguageOne locatie.

Jazeker! U bent van harte welkom bij LanguageOne, voor fysieke lessen, online lessen of een combinatie hiervan. Zijn er bijvoorbeeld meer leerlingen waarmee u op uw locatie een groepsles zou willen volgen? Ook dat is mogelijk! Neem contact op met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

LanguageOne is als scholengemeenschap aangesloten bij Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (Stichting NOB). In opdracht van het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden scholen in het buitenland vanuit Nederland via de stichting onderwijsinhoudelijk ondersteund, op de hoogte gehouden van de Nederlandse onderwijsontwikkelingen én maken de aangesloten scholen onderdeel uit van een groot internationaal netwerk dat jaarlijks bijeenkomt voor een bijscholing in Nederland.

Ruim 40 jaar ervaring

Wij zijn autoriteit op het gebied van moedertaal- en cultuuronderwijs voor kinderen die in het buitenland wonen.

Altijd op niveau

De Nederlandse taal blijven ontwikkelen is van belang, zeker bij terugkeer naar Nederland. Wij zorgen ervoor dat uw kind voldoet aan de taaleisen bij instroom in het Nederlands onderwijs.

Persoonlijke begeleiding en een deskundig team

Van locatieleiders tot aan docenten, wij werken met bevoegde docenten die uw kind de begeleiding bieden die hij of zij nodig heeft.

Online én klassikaal

Onze leerlingen hebben altijd een internationale verbinding met de Nederlandse taal en cultuur. Waar u zich ook bevindt, LanguageOne heeft zowel klassikale als online lesprogramma’s.

Heeft u een vraag die hier niet beantwoord wordt?
Neem contact met ons op!

Leuk dat je er bent!
De inschrijvingen voor komend schooljaar zijn geopend.

LanguageOne
Wereldwijd thuis in het Nederlands