Hong Kong

Nederlands leren in Hong Kong
U verhuist binnenkort naar Hong Kong of woont er al met uw gezin? LanguageOne Hong Kong biedt Nederlandse taal- en cultuurprogramma’s voor Nederlandstalige kinderen van 2,5 tot en met 18 jaar. Spreekt uw kind nog maar weinig Nederlands? Dan bieden wij aan kinderen in de leeftijd van 3 tot en met 9 jaar Nederlands voor beginners.

Ellen Vloothuis
Locatieleider

 

Neem contact met mij op

LanguageOne Hong Kong

Nederlandse school in China
Belangrijk voor de ontwikkeling van uw kind is een goede beheersing van de moedertaal. Dit leidt ook tot betere schoolresultaten. Daarnaast is het prettig voor kinderen die net in Hong Kong wonen om de moedertaal te spreken, waardoor ze juist beter integreren. Nederlands onderwijs in het buitenland maakt het bovendien gemakkelijker voor uw meertalige kind om op termijn door te stromen naar de basisschool, voortgezet onderwijs, hogeschool en universiteit in Nederland of Vlaanderen.

Een vernieuwd lesprogramma in Hong Kong
We bieden een vernieuwd lesprogramma waarin de leerling, de taalontwikkeling en betekenisvol leren centraal staan. Met als basis samenwerken, communiceren en cultuur. Het International Baccalaureate® (IB) geeft de uitgangspunten voor dit nieuwe lesprogramma waaraan internationale onderwijsmethodes ten grondslag liggen. We motiveren uw kind om samen te werken en met klasgenootjes de interactie te zoeken; leerplezier gegarandeerd!

De video toont kort wat het nieuwe lesprogramma inhoudt. Ook bestaat er een informatieve en meer uitgebreide whitepaper.

Laatste nieuws
19 juli 2019
We zijn alweer op de helft van het jaar 2019, de schoolvakanties in Nederland zijn begonnen en ook de LanguageOne scholen in het buitenland sluiten de...
Verandering van spijs doet eten
Ook voor onze leerlingen is het lastig is om de geleerde kennis die we in de lessen oefenen toe te passen in de praktijk. Dat leerlingen een spellings...
Lees artikel
Onze partnerscholen

Locatie