Singapore

Nederlands leren in Singapore
Het Nederlands Taal en Cultuuronderwijs (NTC) in Singapore kent een duidelijke groei in aantal leerlingen. Steeds meer gezinnen zien het belang in van het behouden en verder ontwikkelen van de moedertaal, met daarnaast aandacht voor de Nederlandse en Vlaamse cultuur. Wij bieden Nederlands onderwijs geïntegreerd in het lesprogramma aan op de German European School Singapore. Naschoolse NTC-lessen verzorgen wij op Stamford American International School, Nexus International School Singapore, Canadian International School en op de Hollandse School. Een jaarlijks terugkerend en goed bezocht evenement is de voorlichtingsbijeenkomst voor ouders over de terugkeer en instroom naar de basisschool, voortgezet onderwijs, hogeschool en universiteit in Nederland of Vlaanderen.

Moedertaalonderwijs in Singapore
Bij LanguageOne hechten we groot belang aan inspirerend moedertaalonderwijs, dat aansluit op de internationale belevingswereld van uw kind, maar tegelijkertijd ook aansluit op de Nederlandse kerndoelen en de Vlaamse eindtermen. Ons lesprogramma bereidt uw kind dan ook uitstekend voor op terugkeer naar Nederland of België. Het werken met taaltaken binnen actuele thema’s maakt dat uw kind de taal daadwerkelijk leert te gebruiken. Het is prachtig om te zien hoe onze leerlingen op hun eigen niveau overleggen, discussiëren en schrijven, en de taal dan ook echt durven te gebruiken.

Chris Samsom
Locatieleider
Neem contact met mij op

LanguageOne Singapore

Ons nieuwe onderwijsprogramma in Singapore
We bieden vanaf dit schooljaar een nieuw onderwijsprogramma waarin de leerling, de taalontwikkeling en betekenisvol leren centraal staan. Samenwerken, communiceren en cultuur vormen hiervoor de basis. De uitgangspunten voor dit nieuwe lesprogramma worden gegeven door het International Baccalaureate® (IB) waaraan internationale onderwijsmethodes ten grondslag liggen. We motiveren uw kind om samen te werken en met klasgenootjes de interactie te zoeken; leerplezier gegarandeerd!

De volgende video toont kort wat het nieuwe onderwijsprogramma inhoudt. Wilt u meer weten over de nieuwe lesmethode? Dan is onze whitepaper eenvoudig te downloaden.

Facebook feed
Laatste nieuws
01 november 2018
Wij feliciteren 46 LanguageOne leerlingen die geslaagd zijn voor een van de Nederlandse taalexamens. Wat een prestatie! Leerlingen uit Abu Dhabi, Duba...
Moedertaalonderwijs waar je maar gaat
Als leerkracht aan de slag in het buitenland… een droom voor velen en werkelijkheid voor Bie van Wyngene uit Zwevegem en Ingrid Koppens uit Turnhout...
Lees artikel
Onze partnerscholen

Locatie