Programma’s

Programma’s

Wij zijn wereldwijd thuis in het verzorgen van Nederlands onderwijs in het buitenland. 

LanguageOne biedt in nauwe samenwerking met lokale en internationale scholen Nederlandstalig onderwijs aan op hoog niveau.

Ons aanbod

Programma’s 

LanguageOne verzorgt lesprogramma’s op primair en voortgezet onderwijsniveau. De lesprogramma’s zijn aanvullend op het onderwijs dat uw kind al op een dagschool krijgt en op een aantal locaties is het zelfs geïntegreerd in het dagelijks lesprogramma van uw kind. Daarnaast is het ook mogelijk om via LanguageOne online lesprogramma’s te volgen. Bijvoorbeeld als u op een plek ver van een LanguageOne school woont.


LanguageOne zorgt ervoor dat het taalonderwijs in het buitenland relevant is voor uw kind. Door met onderwijs aan te sluiten bij de eigen ervaringen en de omgeving van uw kind, wordt het duidelijk waarom Nederlandse taal en cultuur belangrijk zijn om te leren en te ervaren.

Kies een programma

Nederlands onderwijs in het buitenland?

Neem vandaag nog contact met ons op voor een gratis adviesgesprek

Leuk dat je er bent!
De inschrijvingen voor komend schooljaar zijn geopend.

LanguageOne
Wereldwijd thuis in het Nederlands