LO image
Waarom Nederlands onderwijs in het buitenland?

U verhuist binnenkort met uw gezin naar het buitenland of u woont al enige tijd, bijvoorbeeld als expat, met uw gezin in een ander land dan uw thuisland. U komt dan voor belangrijke keuzes te staan als het gaat om het onderwijs voor uw kind. De voertaal op de nieuwe school zal over het algemeen Engels zijn. Vaak wordt er dan thuis wel Nederlands (of een andere moedertaal) gesproken, maar dat is zelden voldoende om de moedertaal op niveau te houden en verder te ontwikkelen. Een derde van alle Nederlandstalige kinderen die emigreren keert namelijk binnen vijf jaar terug naar Nederland of Vlaanderen. Een belangrijk voordeel van het blijvend ontwikkelen van de moedertaal is dat kinderen bij terugkeer naar het thuisland soepeler kunnen instromen in het onderwijs.

LanguageOne is ruim 35 jaar een autoriteit op het gebied van moedertaal- en cultuuronderwijs voor kinderen die (tijdelijk of permanent) in het buitenland wonen. Wij verzorgen Nederlands Taal- en Cultuuronderwijs in het buitenland aan Nederlandstalige kinderen van 2½ tot 18 jaar. Kenmerkend voor onze leerlingen is dat zij opgroeien in een rijke omgeving, waarin zij vaak tweetalig of meertalig worden opgevoed en vaak in aanraking komen met andere culturen. LanguageOne heeft scholen in de Verenigde Arabische Emiraten (Abu Dhabi, Dubai), Doha (Qatar), Muscat (Oman), Hong Kong, Shanghai-Suzhou (China), Singapore (Singapore), Kuala Lumpur (Maleisië), en Perth (Australië). Ons afstandsonderwijs vormt de perfecte oplossing voor leerlingen die bijvoorbeeld ver van een LanguageOne school wonen.

Terug naar Nederland of Vlaanderen

En dan komt wellicht het moment dat u met uw gezin (terug) verhuist naar Nederland of België na verblijf in het buitenland. Uiteraard staat u dan ook stil bij het onderwijs voor uw kind. Kiest u voor Nederlandstalig onderwijs of een internationale school? Misschien volgt uw kind op het moment in het buitenland geen Nederlandse lessen en wordt er alleen thuis Nederlands gesproken. Het kan ook dat uw kind juist wel op een Nederlandse school zit, maar toch wat achterstand heeft opgelopen. Wilt u uw kind meer vertrouwen geven voor een spannende nieuwe fase, namelijk de start of terugkeer op een Nederlandse school? Afstandsonderwijs bij LanguageOne Online biedt uitkomst! Ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar in Nederland of Vlaanderen bieden wij verschillende online boost programma’s Nederlands voor Nederlandstalige leerlingen van 7 t/m 18 jaar.

LanguageOne is aangesloten bij Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland en geaccrediteerd door de Nederlandse Onderwijsinspectie.

 

Ons verhaal
Op verzoek van Shell is onze voormalige moederorganisatie (Stichting Het Rijnlands Lyceum) ooit gestart met de voorbereidingen voor een Nederlandse school in Engeland. Sindsdien bundelen Shell en LanguageOne hun krachten voor het aanbieden van goed onderwijs op de locaties waar Shell en LanguageOne gevestigd zijn. Samen maken we ons sterk voor uitstekende schoolvoorzieningen voor kinderen van Shell-medewerkers.

 

LO img