Nieuws

Uitgelicht
Goed voorbereid het nieuwe schooljaar starten
06 maart 2018
Terug naar Nederland of Vlaanderen U verhuist binnenkort met uw gezin naar Nederland of Vlaanderen na een verblijf in het buitenland. Er komt natuurlijk van alles op u af bij de voorbereiding van uw aanstaande vertrek. Uiteraard staat u ook stil bij het onderwijs voor uw kind. Kiest u voor Nederlandstalig onderwijs of een internationale school? Twijfelt u of uw kind goed kan instromen in het Nederlandstalig onderwijs? Wilt u uw kind meer vertrouwen geven voor een spannende nieuwe fase, namelijk de start of terugkeer op een Nederlandse school? Maatwerk, flexibel en online LanguageOne Online biedt verschillende online onderwijsprogramma’s voor Nederlandstalige leerlingen van 7 t/m 18 jaar ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar in Nederland of Vlaanderen. Onze programma’s worden op maat gemaakt en afgestemd op de leerdoelen van uw kind. Misschien volgt uw kind op het moment in het buitenland helemaal geen Nederlandse lessen en wordt er alleen thuis Nederlands gesproken. Het kan ook dat uw kind juist wel op een Nederlandse school zit, maar toch wat achterstand heeft opgelopen, bijvoorbeeld in spelling of woordenschat. In overleg met u stellen wij een onderwijsprogramma samen om uw kind een soepele overgang en een zo goed mogelijke start te geven voor het nieuwe schooljaar. Via LanguageOne Online volgt uw kind 2,5 tot 3 uur per week Nederlands op afstand, inclusief een Skypeles van 45 minuten per week of per 2 weken. Online boost programma’s Boost programma basisonderwijs of voortgezet onderwijs Wij richten ons met uw kind op de belangrijkste leerdoelen ter voorbereiding op het aankomende leerjaar in Nederland of Vlaanderen. Wij maken daarbij ook een selectie van onderwerpen die leerlingen als ingewikkeld ervaren als het gaat om lees- en schrijfvaardigheid en de woordenschatontwikkeling. Boost programma cultureel en maatschappelijk Ter voorbereiding op het leven in Nederland of Vlaanderen behandelen wij verschillende cultureel-maatschappelijke onderwerpen die betrekking hebben op actualiteiten, topografie, normen en waarden, kunst, geschiedenis en cultuur. Boost programma spelling en schooltaal Nederlandse spelling vormt vaak een struikelblok. In de aanloop naar het nieuwe schooljaar oefenen wij de spellingsregels met uw kind. Daarnaast besteden wij aandacht aan schooltaalwoorden, die gebruikt worden tijdens de verschillende schoolvakken. Een goed begrip van schooltaalwoorden is van directe invloed op het goed begrijpen van leerstof voor vakken als rekenen, aardrijkskunde, natuurkunde of geschiedenis. Boost programma intensief Dit programma bestaat uit één van de bovenstaande programma’s met een extra Skypeles in de week. Onze lesprogramma’s zijn ontwikkeld volgens de curriculum-eisen van het International Baccalaureate® (IB) en voldoen aan de kerndoelen van het Nederlandse Ministerie van Onderwijs en de Referentieniveaus voor taal. Ons onderwijs wordt gegeven door bevoegde leerkrachten met ervaring in het Nederlandse onderwijs en/of Nederlands onderwijs in het buitenland. Lesgelden De lesgelden voor het schooljaar 2017-2018 kunt u vinden in onze Algemene Voorwaarden. Instroom gedurende het schooljaar is mogelijk. Meer informatie of inschrijven? Wilt u inschrijven of eerst meer weten over hoe wij via onze Boost programma’s uw kind kunnen voorbereiden op terugkeer in het Nederlandstalige onderwijs, neem dan contact met ons op of schrijf in via het webformulier.
LanguageOne Jaarverslag 2016-2017
09 januari 2018
Wij presenteren u het LanguageOne jaarverslag 2016-2017. Wij geven u hiermee een indruk van de ontwikkelingen binnen LanguageOne, de resultaten en ons moedertaalonderwijs. Ons nieuw ontwikkelde curriculum wordt zeer goed ontvangen en wij constateren een positieve ontwikkeling in de productiviteit, motivatie en de betrokkenheid van onze leerlingen. Het onderwijs dat wij vol passie bieden heeft met het nieuwe LanguageOne curriculum een belangrijke inhoudelijke en toekomstbestendige verandering doorgemaakt.
Aanbeveling: les in moedertaal voor migrantenkinderen
08 september 2017
LanguageOne onderkent al veel langer het belang voor kinderen die opgroeien in het buitenland de moedertaal te gebruiken en verder te ontwikkelen. Nederlandse les in het buitenland voor Nederlandse en Vlaamse kinderen zorgt er onder andere voor dat zij zich ‘thuis’ en veilig voelen binnen de internationale omgeving waarin zij worden groot gebracht. Het Nederlandse Ministerie van Onderwijs en lector taaldidactiek Maaike Hajer onderschrijven dat het voor kinderen van asielzoekers beter is op school naast het Nederlands ook de moedertaal te leren. Lees hier meer over op NOS.  
Laatste nieuws

Nieuws

LanguageOne Jaarverslag 2016-2017
09 januari 2018
Wij presenteren u het LanguageOne jaarverslag 2016-2017. Wij geven u hiermee een indruk van de ontwikkelingen binnen LanguageOne, de resultaten en ons...


Website LanguageOne
06 januari 2018
Wij starten het nieuwe jaar met het presenteren van een doorontwikkelde LanguageOne website. De website heeft een verbeterde structuur, waardoor u onz...


Waar wij wonen
28 december 2017
Locatieleider Leandra Lok geeft een kijkje in de klas bij het thema 'wonen en leven in Hong Kong'. Onze leerlingen breiden op creatieve, zinvolle wijz...