Interview “Can I have de pindakaas?”

Dit interview is gebaseerd op een artikel van LanguageOne geschreven door locatieleider Else-Marike Kepel van LanguageOne Kuala Lumpur voor het maandblad Flits van de Nederlandse Vereniging in Maleisië.

Het belang van moedertaalonderwijs

Mijn kinderen hebben toch geen Nederlands meer nodig. We gaan toch niet meer terug naar Nederland. Iedereen spreekt Engels. Dit zijn slechts een paar argumenten die Else-Marike, locatieleider van LanguageOne in Kuala Lumpur, te horen krijgt wanneer ze vraagt waarom
Nederlandse kinderen die (tijdelijk) in het buitenland wonen geen Nederlandse les volgen. Else-Marike: “Het liefst schreeuw ik dan: Maar moedertaalonderwijs is zo belangrijk! Schreeuwen doen we natuurlijk niet, want we blijven beleefd, maar uitleggen waarom het dan zo belangrijk is, doe ik graag.”

Zelfvertrouwen en verbondenheid
Moedertaalonderwijs helpt in het waarderen van de eigen culturele achtergrond. Het geeft zelfvertrouwen en trots. Het is voor kinderen van belang dat ze het gevoel hebben dat ze ergens bij horen. Als kinderen vaak verhuizen, kan dit ervoor zorgen dat zij zich nergens echt thuis voelen. Moedertaalonderwijs zorgt ervoor dat een kind een deel van zijn of haar identiteit kan ontlenen aan de taal die thuis wordt gesproken. Else-Marike: “Bij ons in de klas kunnen kinderen met elkaar lezen, schrijven en spreken over Nederlandse gebruiken, tradities en gebeurtenissen. Ze voelen zich verbonden met elkaar en voelen zich thuis in hun taal.”

Succesvol in de klas
Het goed beheersen van moedertaal is een belangrijk onderdeel voor succesvol onderwijs. Moedertaal heeft namelijk een unieke functie in de taalkundige en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Niet alleen levert moedertaalonderwijs flinke cognitieve sprongen op, maar ook sociaal-emotionele: leerlingen die hun rijkdom aan talenkennis mogen laten zien en mogen inzetten in de klas, hebben bijvoorbeeld minder faalangst dan hun eentalige leeftijdsgenoten.

Basis voor het leren van andere talen
Moedertaalonderwijs versterkt de basis voor het leren van andere talen en zelfs andere schoolvakken.Wanneer je goed bent in je ‘eigen’ taal, zorgt dat er ook voor dat je andere talen beter kunt aanleren. Door moedertaalonderwijs zien kinderen hoe hun eigen taal in elkaar zit. Ze leren bijvoorbeeld hoe zinnen zijn opgebouwd en deze kennis kunnen zij meenemen bij het aanleren van overige talen. Kun je een werkwoord benoemen in een Nederlandse zin, dat wordt dat ook makkelijker voor je in een andere taal.

Band met Nederland
Het is misschien niet voor iedereen even belangrijk, maar moedertaalonderwijs zorgt voor een betere terugkeer in het onderwijssysteem in Nederland en het zorgt voor een betere band met familie en vrienden in Nederland.
Else-Marike vult aan: “Wanneer kinderen in de zomer naar opa en oma in Nederland gaan, is het toch fijn dat ze in het Nederlands kunnen vertellen wat ze allemaal hebben meegemaakt.”

Gelukkig zijn er al veel ouders die het belang van moedertaalonderwijs inzien! Blijf thuis ook vooral Nederlands praten. Zelfs als kinderen in het Engels terugpraten, ontwikkelen zij hun Nederlandse taalgevoel, doordat ze prikkels krijgen in twee talen. Je kunt beter Nederlands tegen je kinderen spreken dan Engels.

Leuk dat je er bent!
De inschrijvingen voor komend schooljaar zijn geopend.

LanguageOne
Wereldwijd thuis in het Nederlands